01/06/2021

Msik krılto dıknuqlowa galwoye lo qonunoye b’Almanya u b’Slovakia

Msik krılto dı tlotho farsufe, dıknuqlowa galwoye lo qonunoye b’Almanya u b’Slovakia.

İ krıltathe, nuqlowa galwoye mu athro d’Vietnam lıgawe dan athrawotho du Huyodo d’Urifi u maydo’wa kmoyutho rabtho d’zuze menaye.

Bu cuqobo mşawtıfo dsımle u polis Almanoyo, u polis d’Slovakia u Europol, magle cal krılto dıknuqlo a galwoye lo qonunoyith l’Urifi. Lfuth u polis Almanoyo, msıkle athmıl athto me Vietnam bi arişkoyto Berlin wu polis d’Slovakia’ste msıkle athto hreto b’Bratislava. A 2 neşani, falqo d’ğrob rabo, dıknuqli lo qonunoyith galwoye lıgawe d’Urifi’ne.

Bu ğrobano, kito’ste ha Almanoyo, 2 me Slovakia wa hrene kulle’ste me Vietnamn’ne. Holucdo nqila i krılathe hol 250 galwoye me Vietnam l’Urifi. Bu nqolo da galwoyani me Vietnam l’Urifi, kmitıstacmıl passport, vizat uğer tahwiyotho dlatne şroro.

Bebzabno i krıltathe, kımaydo beyn 13 alfo uhol 21 alfo euro cal kull galwoyo dıkobıc dcobır l’Urifi. A galwoye dlıkqudri dobın a zuzani, kmıçbori dfulhi ba salone da tarfone, du massage, bu tendifo da bınyone uğer hol dkomıl u timo du nqolathe me Vietnam l’Urifi.

Ha ma galwoyani’ste maşlahwo mu mede dkıtwo acme kule u fayış ucdo ba dayone dıklozım dobe li krıltathe. Galwoyto hreto dımhe ela mhato mi krılathe, dayixo u jbiro l’tagorutho ğensoyto b’Almanya. Lfuth u polis’ste, i athtathe bıthır tcino dlo mu sebyonayda. B’Almanya kito adyawma 13 galwoye lo qonunoye dıkmıkrıx aclaye.