06/12/2020

Msik şabake di tagorutho lo qonunoyto da bnaynoşo

U polis İtaloyo, msıkle 19 farsufe dımdabriwo şabake di tagorutho lo qonunoyto da bnaynoşo.

Ba cuqobe dilonoye dsımle athmıl u polis d’İtalya, qadır dı şore şabake dıknuqlowa galwoye me Afğanistan, İran, Iraq u Pakistan l’İtalya u me tamo, bıthır lanathrawotho d’Urifi.

A 19 farsufani dımsiki, nuqliwo a galwoyani b’sfinotho gniwe me Turkiya lu Yawnan u lı İtalya uğerste mınqoliwo la thume d’Fransa u me tamo ba radoyotho aw ba qamyone mşadriwo l’Urifi.

Athimoyani dımsikiste hın Kurdoye du Iraq, Afğanoye u İtaloyewın u mqafe tahwiyotho lo şarire acmaye u bu qentrunathe dkıtwe b’Bari bu tayımno d’İtalya.