05/06/2020

Msik tlotho qoyume b’Turkiya

Bu zabno haroyo b’Turkiya, u muzoğo folitiqoyo qaşi ğalabe beyn da gabe. Dilonoyith i şultonutho kobo egrotho dkıbco saymo kull mede lfuth i tahraztayda u calatheste mazıdla a tahdide wa mele di fliğutho gawonoyith.

 Bu muzoğano dkito, athmıl msik 3 qoyume bıthır mıd maqimo i hasinutho dkıtwo aclaye. A tıre qoyume, tıre mu gabo d’HDP uha mu gabo d’CHP’wın.

Umsokano dhawi bzabno karyo dmaqimo i hasinutho da 3 qoyumani awkith mido iqoyumutho mane u bıthır msiki u mşadri lu hbuşyo bşıkıl lo kyonoyo.

Bayn da 3 qoyumani kito i qoyumto Leyla Güven dhawyowa u rımzo du mrodo dı damxowa lu kafno du sawmo du mawto. Atre qoyume hrene u qoyumo du gabo di HDP u qoyumo d’Omid Musa Farisoğuları wu hreno mu gabo di CHP u qoyumo d’Stambıl Enis Berberoğlune.

I celtho du msoko da farsufe b’Turkiya qulnaqa tıre darbonene ha mane gıdmithomi dkıtlın esore cami PKK wu darbo hreno kıtlın esore cam Feto cami jamaca.

Bıthır mu msoko da 3 qoyumani mşarelın adroşe wa thome dımqabıl dıhdode.

Bgawe du parlemento a qoyume du gabo di HDP u di CHP  mahkelın cali lo kinutho dkito bu athro.

U me gabo hreno a qoyume wa sanode du gabo di HDP adyoma mşarelın b’taglitho mşayanto dkıtwo luhe kome b’idothaye u kıthiwo aclaye kito inkilab darbe. A sanode wa mcawnone datre gabani nahiti la şuqone laşan mahwın u hfuxyathe u bi qamayto naqa hreto nafıl u tacbo rabo cala emotho dkowın qurbono ba qrobe elo ucdo a neşe kmazıcqi u kımi lıgzaycina u cala rağlena u gıdobina mrodo mqabıl di şıltonuthathe dkıtyo bcelıdbobo da came.

Bu malxo dsımlın a hadome di HDP mawdaclın dhıne gıdfayşi cala rağle u layto haylo dımaklelın mi dacwa dkıtlın dkıtyo şarirto.