27/05/2021

Mtayıb muroye di sefroyutho u da mimre Suryoye bu Iraq

İ mdabronutho gawonoyto du yulfono Suryoyo du Iraq, mtayabla muroye di sefroyutho uda mimre Suryoye.

A muroyani dhani i naqla qamayto’yo dıkmisomi bu darbo du nawlo, mıştawtaflelın a madraşyotho da ferce du yulfono Suryoyo dkıtne b’Boğdod, b’Mawsal, b’Kerxeslox u b’Basra.

Bi rocyutho du waziro di tarbitho du Iraq Cali Mıxlıf, ubi mtaybonutho du mdabrono gawonoyo du yulfono Suryoyo Cimad Salem Jajjo, i mdabronutho gawonoyto du yulfono Suryoyo du Iraq, mtayabla lumıhreno muroye di sefroyutho uda mimre Suryoye. A’muroyani dsimi bu darbo du nawlo, mıştawtaflelın a’yolufe u yolufyotho da madraşyotho du yulfono Suryoyo dkıtne bı Boğdod, b’Kerxıslox, b’Ninwe ub’Nuhadra.

A’muroyani kıtwolın sictho da dayone dıkmişaklowa m’Jajjo u metlotho mşale hrene dkıtlın woliyotho mşahılfe bi mdabronutho gawonoyto du yulfono Suryoyo.

Baynothaye 14 yolufe u yolufyotho mu ferco du yulfono Suryoyo di tarbitho d’Ninwe, mıştawtaflın b’mimre ub’qole citonoye. Umu ferco du yulfono Suryoyo di tarbitho d’Kerxıslox mıştawtafle şawco yolufe u yolufyotho dımqadamlın mimre u qole citonoye, elo mi xasra du ferco di tarbitho d’Boğdod- Alrusafa mıştawtafle hamşo yolufe u yolufyotho b’qole ub’mimre Suryoye wu ferco di tarbitho d’Nuhadra mıştawtafla la muroyani b’hammış hfitwotho.

Calu muzoğo dşafici ebe a’muroyani, Jajjo mırle “a’muroyani ğalabe şafire wın wi mıştawtfonutho rabthowa wa yolufe mqadamlın u mede towo dkulle dkıtlın. A’muroyani a’qamoyene dıkmisomi bu nawlo, u maglelın cala mawhabyotho dkıtlın a’yolufe du leşono Suryoyo”.