09/05/2021

Mtayıb tarmitho di zmarto Suryoyto di şato dıgmıfroso b’Suroyo TV

Bu insyatif du şutoso d’Barcebroyo dkıtyo bu Swed, mtayıb tarmitho di zmarto Suryoyto di şato dıgmıfroso b’Suroyo tv lafi harayto di şatathe.

U nişo di tarmithathe dminaqyo i zmarto Suryoyto di şato’yo wu zamoro camu kathowo u mnahlono di zmarto qamayto dmnaqyo gıdmitahwelın camhıdode 10 alfo euwro yaste 100 krone du Swed.

U nişo di tamithathe kul şato dminaqyo i zmarto tawto wu umthonoyto dıkmismoro bu leşono Suryoyoyo. Bi mawdconutho du reklam dıkmifrıs ucdo bu tboco froso knuşyoyo u  b’Suroyo tv kmitawmır dkul farsufo mu cameydan kibe mıştatwtıf la muroyani dıgminaqyo i zmarto di şato.

I zmarto dıg nıfqo i qamayto bıthır ma tahrazyotho dıgmifrosi b’Suroyo tv gıd maydo şukono d’10 alfo Euro. U muroyoano dımşarele ucdo dmoyıd u qeyodo da farsufe zamore u zamıryotho dkıbci mqaydi ruhaye la muroyani bi zmarto dkıtyo umthonoyto u camonoyto u be leşono Suryoyo.

A tahrazyotho du muroyano dıgmifrosi lafi harayto di şatathe kulnoşe kibe dobe u qoleyde lu zamoro aw zamırto dıkhozela tawto, wa qole du camone dkıtne mbaynone hayna zmarto gıdminaqyo i zmarto di şatarthe.

İ sicto mtaybonitho di tarmithathe di zmarto Suryoyto ksaymo qrayto la more da fulhone awste lkul mandkobıc sonıd i tarmithathe awste dsoyım a tahrazyotho sponsur. Kulman dkobıc mqaydı nafşe la muroyani cami zmarto dkıtle kibe cobır li dafo du nawlo dkıtyo ışma www. Syriacsongs. com

Check Also

Taşdaryotho me Suriya matın l’Amerika leşan dhudri bu knuşyo da 76 du Mawtbo Gawonoyo d’Emwotho Mhaydotho

Taşdaryotho frişe me Suriya, matın l’Amerika leşan dhudri bu knuşyo da 76 du Mawtbo Gawono…