05/02/2020

Mtayıb ytawto du droşo bnişo dmişatıs akademi da tre leşone Suryoyo u Turkmanoyo b’Ankawa

Bi mditho d’Ankawa bu qlimo d’Kurdistan du Iraq, mtayıb ytawto du droşo udu diyalog, bnişo dmişatıs akademi da tre leşone Suryoyo u Turkmanoyo.

 Bi ytawtathe, a’mıştawtfone matın l’awyutho dmişatıs sictho laşan dımcaqbo a’tedbire dıklızmi laşan i mşatsonutho du akademi hatho.

 U qentrun akademikoyo kenşoyo di mditho d’Ankawa, sımle athmıl baytoyutho l’ytawto du droşo udu diyalog, bnişo dmibayno i tahrazto di mşatsonutho d’akadimi hatho da tre leşone Suryoyo u Turkmanoyo, udmibayın ste u nomuso gawoyo wi musawwada di rmoyto dıklozım dmiqadmo lu parlamento uli şultonutho du qlimo d’Kurdistan, bnişo dmimıd ta’yid ruşmoyo xdu akademi du leşono Kurdoyo dkıtyo ucdo bu qlimo.

Lu droşano mıştawtafle u waziro du qlimo dcala sebwotho da came Aydın Macruf, rişone d’şutose marduthoye du camaydan, yadıcthone du leşono Suryoyo u mathlone da tukose du kenşo mdinoyo.

U waziro Macruf bu mamlo dsımle, mawdacle dıklozım dhowe fulhono mşawtfo bayn da nahire u yadıcthone du leşono Suryoyo u Turkmanoyo wa mathlone da tukose du kenşo mdinoyo, bnişo dmitahwe haylo zıd la fulhone di mşatsonutho du akademi hatho. Macruf mawdacle ste dgıdhowele knuşyo cama mathlone da Turkmanoye, bnişo dmihaydi a’renye udmiqadım rmoyto mşawtafto.

Camgabıdathe, u rişono du huyodo da sefre uda kothube Suryoye Rawand Bulıs bu mamlo dsımle, mawdacle dmeqım kmo ışne mqadamwo kmo naqlat rmoyotho lu parlamento ulu mawtbo da wazire du qlimo d’Kurdistan, bnişo dmişatıs akademi du leşono Suryoyo, mawxaste kul mede mtayboyo ucdo laşan dmiqadım naqla hreto xıd rmoyto li sictho qonunoyto du parlamento, bu snodo da mathlone du camaydan uda Turkmanoye.

Bıthır mathe, a’mıştawtfone kule bu droşano makadlın dıklozım dmicaqbi a’tedbire du praktik udmişatıs sictho laşan dımcaqbo b’surhobo a’tedbirani. Be bzabno, griş u zuhoro cala hıdriyat da fulhone mşawtfe laşan dmitayıb hfitwotho bu yawmo tibeloyo du leşono emhoyo.