23/02/2021

Mtayıb ytawto mqabıl di tuhmonoyutho b’Bağdede

Bi mdito Suryoyto d’Bağdede bi daşto d’Ninwe, mtayıb ytawto du dialog d’drişo eba i rmoyto du qonuno dıksoyım u sutoro da came Iraqoye mqabıl di tuhmonoyutho.

 Li ytawtathe, mıştawtafle mathlone mi Mtakasto da Neşe d’Bethnahrin du Iraq cam menyono d’sniğre, yadıcthone du huquq u hfite bu haqlo da zedqe noşoye.

Cali zminutho dımşadro mi mtakasto Iraqoyto du şlomo udi hirutho dkıtyo şritho udlatyo masırto cam Şultonutho, mtayıb bi mditho Suryoyto d’Bağdede ytawto du diyalog laşan dmıdroşo eba i rmoyto du qonuno du sutoro da came Iraqoye mqabıl di tuhmonoyutho, udıkmıntır dmiqadmo i şatathe lu parlamento.

İ ytawtathe dımtaybo bu taro di tarmitho du hethotho, mıştawtaflela i mşalonitho da n’esore di mtakasto d’Bethnahrin da neşe du Iraq Hadil Mansur Bıtrıs cam grub d’hfite mdinoye u falohe bu haqlo da zedqe noşoye u menyono d’sniğre u yadıcthone du huquq.

Bi ytawtathe, a’mıştawtfone drışlın a’nuqze msimone u mrimone wi xalyutho dkito bi rmoyto du qonuno du sutoro da came mqabıl di tuhmonoyutho, ubebzabno mbayanlın a’fuqdone dıklozım dmitafiti mi rmoyto meqım mıdmişahılfo l’qonuno dıkşowe li aykanoyutho gawonoyto du Iraq udilonoyith di mditho Suryoyto d’Bağdede.

Meqım mathe, i rmoyto drişowa mu komisyon celoyo da zedqe noşoye du Iraq, nawxa ste a’mıştawtfone li ytawto du diyalog makadlın i ulsoyutho dmisım hboso cala rişone folitiqoye bnişo dımsarhıbi bu tewfiqo du qonuno hatho dilonoyith du Iraq mıştawtafwole meqım l’funone d’sımwola Emwotho Mhaydotho bu haqlo du nfoqo mqabıl di tuhmonoyutho.

İ tarmithathe du qonuno du sutoro da came Iraqoye mqabıl di tuhmonoyutho, kmisomo bi methcadronutho di mtakasto emwothoyto d’Pax.