18/04/2021

Nuri Kıno bi mimartho dıkthule ksoyım sturyo i şultonutho du Swed cali sbutho du Sayfo da 1915

‘A Mşihoye kmıqtoli, u hatu lıkyulfitu mu makthabzabno’ a melani di rişitho di mimartho dfrısle u gelyunoro şaryo du camaydan Nuri Kino’ne.

U rişono du şutoso d’ADFA Nuri Kino, kısoyım i şultonutho du Swed sturyo bi sbutho du Sayfo u komır; U rişono Amerikoyo, ihtimal ğalabe rabo gıdmawde bu Sayfo dan 1915 elo i şultonutho du Swed, kımahwe dlatle niye dmawde ebe.

Bu şuroyo di mimarthathe dfriso b’dafo du nawlo du Swed, mahkele u gelyunoro şaryo Nuri Kino cali tahrazto ucalu qtolğenso dsımwo calu camaydan, calan Armınoye u Yawnoye bu zabno du qrobo qamoyo dbritho mi mamlaxtho da Cuthmanoye.

Kino kımawdıc dhawile esore cam mabuco di şultonutho d’Woşington calu ihtimal dkito du rişono Joe Biden dmawde bu yarhano bu qtolğenso u lfuth u funoyo dmatile, kito gado d’70 ba mo, d’Biden dmawde bu qtolğenso dan 1915. Elo u mabucano, mawdacwole cayni mene bu zabno d’Barak Obama’ste.

Kino mawdacle da fulhone di mawdyonutho b’Amerika kmisomi me ğalabe şutose u farsufe idice, ubu zabno di kampanya du guboye’ste mawdacwole Biden dgımawde bu qtolğenso. Bi mimarthathe Nuri Kino, frışle’ste duktho rwıhto calu qtolğenso dsımwolın a ğrobe marhıbone d’Dacış calu camaydan ucala Ezidoye ba 2014 wu haşo rabo dcayşiwo a camani wi goluthathe mu athro dan abohotho.

Kino dmahkele aydarbo a parlamentowiye d’Urifi u d’athrawotho frişe dbritho mawdewolın da hawbani d’Dacış qtolğenso’we u komır; U qtolğenso dsımwole Dacış balki lıkowe’wo, en dmitıctarafwo bu Sayfo. Ba 2014, balki gıdfırqinawo ba remze du qtolğenso u gıdmaklenawole. İ kongre d’Amerika mawdela bu Sayfo u en Biden dmawde ebe, fayış lıgmıtce. Wu lfuth u mede dıkmahwe, lo u rişwazire u loste u gabo da Sosyal demoqratoye du Swed mawdewolın bu qtolğenso dan 2014 u kımahwe latte niye dmawdın bu Sayfoste.

Check Also

U şutoso d’Olaf Taw frısle buyono lu ray gawonoyo du camaydan

U şutoso d’Olaf Taw bu buyono dfrısle adyawma lu ray gawonoyo du camaydan, mawdacle dhın m…