12/12/2020

OPCW sımle sturyo u rejim d’Suriya

U tukoso Emwothoyo dıkmcaqıb a zayne kimyawi, sımle u rejim d’Suriya sturyo cal dılo huwle mawdconutho calu macımlayde du snoco da zayne kimyawi u cal 18 sebwotho hrene dabıc funoyo aclaye.

 Bu zabno di mawdconuthathe dhuwle u mşalo du tukosano la hadome du Mawtbo di Mşaynutho d’Emwotho Mhaydotho, mahwela Rusya hfuxyo u mdafacla u rejim du rişathro Başar Al Asad.

U notarozo gawonoyo du tukoso Emwothoyo du teşliho da zayne kimyawi-OPCW Fernando Arias huwle athmıl mawdconutho cala fulhone dıkmaşın lan athrawotho dkıtne hadome bu Mawtbo di Mşaynutho d’Emwotho Mhaydotho b’New York. Bu mamlayde Arias, grışle dilonoyith u zuhoro cali sbutho du kimyawi d’Suriya.

Bu mamlayde u mşalo du tukoso Emwothoyo makadle, du rejim d’Al Asad lo huwelın mawdconutho cala fulhone dıkmaşe u macımlayde leşan u snoco d’zayne kimyawi. Camu şwolano, kıtwoste 18 nuqze hrene dılo mfanele u rejim aclaye

Arias mırle; 7 eşne bıthır mıd Suriya cabiro lu tukosano ba 2013, trela xalyutho ba mawdconwothayda u calathe, kımfaşqina a maqırhonwothani falgoye u lo kamile. Tlıblan ğalabe naqlat me Suriya dobo fuşoqo ba sebwothani, elo lathilan funoyo mena. Ahna kudcina, du rejim kıtle ğaz du klor udu Sarin elo ba sebwothani lıkmotelan funoyo.

Elo u rişizgado d’Rusya bu Mawtbo Emwothoyo Vassily Nebenzia mahwele hfuxyo u mşaylele şişaltho d’şwole l’Fernando Arias u thımle u tukoso Emwothoyo bu hjomo cali şultonutho d’Darmsuq u dilonoyith calu rişathro Başar Al Asad leşan u snodo da hayle di saqıbloyutho.

Fransa dı snido me 40 athrawotho hrene, mqadamwola renyo du tukosano d’OPCW dmoyıd a zedqe di hadomutho d’Suriya mena, en dılo mqadmo funoyo qriho u holu yarho d’Tamuz. İ sbuthatheste, kmıntır dmıdroşo bu knuşyo dgısaymi a 193 athrawotho hadome bu Rbico da 2021.

Check Also

YPG maglela cali hiyoyutho da Sohde dmahrawla Turkiya wa marhıbonayda a bethqburathe b’Cafrin

Bi maqırhonutho dıfrıslın a Haylawotho du sutoro du Camo-YPG, maglelın cali hiyoyutho da S…