07/06/2020

OPEC hule fusqono dlo mazidi i mafıryonutho du nafto zıttır

U zawco da athrawotho dkımzabni nafto OPEC wan athrawotho dkıtlın awyutho drışlın i aykanoyutho di mafıryonutho du nafto aydarbo klozım dımdawmo.

 Bıthır ma droşe dhawın, anathrawotho dkımzabni nafto kulle mıttafaqlın dlo mazidi i mafıryonutho du nafto zıttır mu mede dkito ucdo, leşan u timayde dlo nohıt ğalabe.

Bi sbutho di mafıryonutho du tewfiqo du nafto, hani zabno anathrawotho dkıtne mşarke kıdorşi calu u timo du nafto dlo nohıt ğalabe u mın klozım dsaymi. Meqım zabno mıttafaqwolın dımanqısi i mafıryonutho du nafto leşan dlo nohıt u timayde ğalabe.

Bıthır mıd mşarewole u kewo d’Corona u zawco du barnoşo dmanqıs, lo fayışwo sniqutho lu nafto xıd meqım, mawxaste u timo nahıtwo. Mawxa a mşale u mathlone da athrawotho dıkmzabni u nafto, drışlın aydarbo kibın dkolın qum du nhoto du timo du nafto.

Ucdo methawelın dtorın i mafıryonutho du nafto xıdu mede dkıtwa bu yarho dmeqım b’9. 7 mılyune varile u yawmo. U fusqonano gıdmdawım holi harayto du yarho d’Tamuz dıbqamuthayna. Bu knuşyo dhawilın anathrawothe d’OPEC meqım zabno, methawewolın dbi şato dotheste dmanıhti i mafıryonutho l’ 7,7 mılyune varile u yawmo.

Ubi şato da 2021 holu yarho d’Nison di şato da 2022, dmitanhıt u mınyono di mafıryonutho du nafto l’5,8 varile u yawmo. Bu şıklano anathrawotho du nafto, lıkmawfqi nafto ğalabe leşan dlowe nafto bi şuqo bı timo nohuto.