28/03/2020

Pentagon gdımdawmo a cuqobayda a folhoye bı athrawotho frişe dıbritho

I wazirutho du sutoro d’Amerika Pentagon makadla, da haylawothayda gdımdawmi a cuqobathe a folhoye bı athrawotho frişe dıbritho.

 U mcadrono du rişono dcala hayle folhoye makadle u mırle; Walaw kımdawım u qento du virus d’Corona bı britho, a haylawothaydan gdımdawmi i wolithathe larwal bu maşıqlano.

Lfuth u mcadrono du rişono dcala hayle folhoye d’Amerika John Hayton, u gayso Amerikoyo gdımdawım bu zabnano a cuqobayde larwal. Hayton makadle, d’walaw kımdawım u virusano d’Corona dmibarbız bı britho, a folhe Amerikoyeste gdımdawmi a cuqobathe larwal.

U mşalo Amerikoyo mırle; A folhaydan gıdmaydi a tedbirathe leşan dımhamın ruhaye mqabıl du virusano dlatle tathir cala cuqobe wi mşalutho dkıtlan bğer athrawotho frişe dıbritho. I mşalutho gıdmitabqo lfuth a qonune wu model dımbayniwo meqım kımo yarhe.

Hayton makadleste, dkımnasın dmarkıwi ruhaye lfuth a tedbire dmidi larwal mqabıl du virusano, elo heş holucdo lo matharle cali wolithathe. Bebzabno u mınyono da folhe dtafilın u kewano bğer athrawothoste, ğalabe nacimoyo.

Ba yawmotho dı şafıcina mawdacwola Pentagon, dmajmadla l’zabno d’2 yarhe i harake da folhayde bı athrawotho frişe dıbritho u acmayeste, u şedoro aw u tedciro da folhayda bnişo dmitakle u epedemi. Pentagon maklewola u şedoro dfalohe u folhe, u hadome da yaqrothathe l’ğer athrawotho l’zabno d’60 yawme.