30/05/2021

Pentagon tlıbla butça laşan u ağuno mqabıl d’Dacış

Pentagon tlıbla 715 mılyare dolare li butçayda da 2022. Mani gıdfırşo 522 milyone lu ağuno dkobın a folhayda mqabıl da ğrobe marhıbone d’Dacış bu Iraq u bı Suriya.

Mawdıc d’sahmo rabo ma zuzani, gıdmıfroşi lu droşo da folhe du Iraq,lu snodo folhoyo da Haylawotho d’Suriya Demoratoyto ulu ğrob folhoyo d’Mağawır al Thawra bu tayman madınho d’Suriya.

Bi maqırhonutho dfrısla athmıl i wazirutho du sutoro d’Amerika mawdacla, dımbayanla u talabayda dli butça da 2022. Lfuth Pentagon, tlib leşan i şato dothe 715 milyare dolare; beynothaye 522 gıdmitahwın lu ağono gawonoyo dıkmitahwe mqabıl da ğrobe marhıbone d’Dacış bu Iraq u b’Suriya.

Mawdıc d’sahmo ma zuzani gıdmitasrıfi la droşe ulu lojistik folhoyo da hayle bnayqyomo d’Amerika ba 2 athrawotho şbobe-awkith la hayle Iraqoye, la hayle di peşmerge, la haye d’QASAD u l’ğer ğrobe hrene du garbyo udu madınho d’Suriya, ula hayle d’Magawır al Thawra dkıtne qariwe li foqudutho d’Amerika b’al Tanıf bu tayman madınho d’Suriya.

Lfuth Pengaton, a ğrobani kulle kmısnodi bnişo dmıbhe hayle qawye di mşaynutho dkibın dxuqli şalyutho aminoyto bu qlimo wu camathe’ste dım’amni a dukothathe u dnufqi mqabıl da tahdide u gzome da ğrobe marhıboıne d’Dacış. Mawdıc ma 522 milyone, gıdmıfrış 345 milyone la hayle di mşaynutho u acmaye i peşmerge. Wu 177 milyoneste la hayle frişe d’Suriya.

Li buçathe da 2022, mazıdla Pentagon 10 milyare hrene-awkith la 2021 tlıbwola 188 milyare. Walaw Dacış ğlıbwo bu Iraq ba 2017 ubı Suriya ba 2019, heş kımşakıl qento ba 2 athrawotho. Bu qlimo d’Deyr Ezzor d’Suriya, kımdawmi a hayle d’QASAD ba cuqobe du msoko da krılyotho d’Dacış u athmıl’ste msıklın 4 marhıbone dhani zabno kmıkraxwo aclaye.

Check Also

U şutoso d’Olaf Taw frısle buyono lu ray gawonoyo du camaydan

U şutoso d’Olaf Taw bu buyono dfrısle adyawma lu ray gawonoyo du camaydan, mawdacle dhın m…