21/05/2021

Qoyumo Çelik mqadamle rmoyto laşan dmişayıl cali iqartho dbe Diril

U qoyumo du cameydan bu parlamento d’Turkiya Tuma Çelik mqadamle rmoyto lu waziro di gawoyutho d’Turkiya Suleyman Soylu leşan dımşayıl cali iqartho dbe Diril dşafıc 500 yawme u dheş layto mawdconutho qrıhto cala hayayda.

Be bzabno u qoyumo frısle maqırhhonutho lu tboco froso dıg gorış u zuhoro cali sbutho di iqartho kaldoyto du cameydan dhawile 500 yawme layto tebo manne.

Bi rmoyto dımqadamle u qoyumo du cameydan lu waziro di gawoyutho Suleyman Soylu  kımşayıl mene en waziro kıtle mawdconutho cala haye di iqartho. U qoyumo kımşyaıl ste en kito buqoro buhono cali iqartho, u be bzabno en hawi kroxo cali iqartho kmo naqqat hawi. U qoyumo tuma Çelik bi rmoyteyde kımşayıl en hul adyoma msik noşe hayobo awste ftih buqoro bi sbuthathe.

Bi maqırhonutho dıfrisole lu tboco froso u qoyumo kmahke dbi şato da 2020 i iqartho d’Hırmız u şmuni diril mawdıc dıhtifi awste layto tebe cala hayathe u bıthır 20 bu yarho da 3 di şato da 2020 athi u tebo dımqafyo i şlado di mnohto şmuni Diril elo fayıt 500 yawmotho heş layto tebeo cala haye d’Hırmiz Diril.

U qoyumo dıksoyım sturyo i şıltonutho komır lı sim cuqobo xdu mede dıklozım u lı mşayıl cali sbuthathe di iqartho, wi şıltonutho lı kobo mawdconutho en kmisim kroxo cali iqartho aw lo u mın kmisim latyo idico mawxa ktılbina mi şıltonutho dmaydo i sbuthathe cıdi li ido metul d’fayıt 500 yawme u heş layto tebe mede cala haye dHırmız Diril dkıtyo u babo du kohno di cito kaldoyto du cameydan Ramzi Diril.