28/01/2021

Qoyumo Paylan mqadamle rmoyto dı şwole lu waziro di mardutho u du turizm cala dukotho da mşihoye

İ cito Armınoyto d’Surp Toros dkıtyo bi mditho d’Kutahya d’Turkiya, bıthır mıd şafico xıd mulk dilonoyo d’farsufo, shifo kulonoyith. Bı dıkthe di cito, kito ucdo belhude wahdo xalyo.

 Cali sbuthathe u qoyumo Armınoyo d’HDP d’Omid Garo Paylan mqadamle rmoyto d’şwolo lu waziro di mardutho udu turizm d’Turkiya Mehmet Nuri Ersoy. 

Qoyumo Garo Paylan bi rmoytayde kmawdıc, di cito d’Surp Toros dıkmisım taxmin dbınyo ban 1603 kıtla duktho ulsoyto bi hafida di mdito, bcayni zabno i duktho dmacmıd eba u musiqoro mşamho Armınoyo Gomidas Vartabed’yo mawxa qentrun dilonoyo’wa.

Bıthır ma 1915 i citathe tıryo lu qadarayda, bi harayto mıstacmılowa xıd salon da mıştawotho udi sinema. U kenşo Armınoyo sımwole qroyto di citathe dmihathıtho aw bu noquso dmitıstacmılo xıd qentrun di mardutho, elo a mşale lulın funoyo la qroyothani. İ citathe 27 Ob da 2019 msaçlowa lu şutoso qlimoyo d’Kütahya dıknofıq moro la timoyotho Marduthoye.

Paylan bi rmoytayde kmawdıcste, u rişqutnu d’Turkiya Rejep Tayyip Erdoğan ksoyım iddica, dlo sımle mudaxala li haymonutho, li slutho, ula dkotho mqadşe dnoşo. Wu mcadrono du rişqutnu Fuat Oktay’ste mırwole; Bı Turkiya a masığde, a citotho wa knuşyotho sıhdodene. Wa hadome da tawdyotho, da mardwotho uda grube etnikoye kulle ahunone’ne. Cıl ma maqırhonwothani sim u shofano. Paylan mawdacle du medano jrıhle u makuwle an Armınoye wa Mşihoye kulle.

Calathe kımşayıl Paylan lu waziro di mardutho udu turizm Ersoy, i citathe cıl mıd kıtwo acla fusqono du nfoqo du moro-aydarbo shifo? Sim buqoro bhaq du farsufo d’shıfle i citathe, ubhaq da farsufe dkıtln wolitho bi karxutho dhulın aftho lu shofo di cito aw lo? Qay kfayşitu şalye mqabıl du tehriwo udu shofo da timoyotho marduthoye da Armınoye?