10/08/2020

Qoyumto bi kongre d’Amerika frısla buyono calu yowmo şatonoyo du qtolcamo d’Simele

İ qoyumto bi kongre Ameriki Jen Şakuski frısla buyono bu yawmo şatonoyo du qtolğenso d’Simele di şato da 1933.

İ qoyumto bu buyoneyda kımo ono kıtli şubhoro dı mawdcono u qtolğenso dhawi calu camo Othuroyo-Suryoyo u ksaymono qrayto la şutose da zedqe noşoye dsaymi u sutoro da qalilotho mşihoye du Iraq, u mu cnufyo u hjome bıbritho.

İ qoyumto di kongre Ameriki Şakuski bu buyono dıfrısla kımmo: 7 ob meqım 87 ışne xıd adyoma u gıdfoyış duxrono amino, mşarewolın a haylawotho di şıltonutho du Iraq hjome cala qıryawotho othuroye dıqtil bınne zıttır me 3alfo zakoye u ğalabe dımgalwelın.

Be bzabno bi şato da 2014 bu zabno da marıhbone dı Dacış dı kbışwolın u Iraq naqla hreto 7 Ob a marıhbone mabdewolın hjomo calu camo Othuroyo-Suryoyo wa came hrene  dkıtweyne bi fnitho du şalwo d’Ninwe.

Şakuski bu buyoneyda kımo ono kulyono cama galwoye othuroye Amerikoye bu yawmano du duxrono du qtılğenso, u ono kıtli şubhoro dıkmathlono a othuroye di fnitho di kongres da teşco du qlimo d’Elinoy.

Bu huthomo du buyono Jen Şakuzki kımo ono wu gurub da othuroye gımalıhqina u fulhono la şutose da zedqe noşoye dmıkle calu sutoro da qalilotho tawdithoye dkıtne bu Iraq u bıbritho dlowe aclaye cnufyo u qaşyutho.