11/03/2023

Qoyumto d’Australia Kylea Tink ksındo i mawdyonutho bu qtolğenso dsim calu camaydan

Kylea Tink mdela i maqırhonutho du snodo di mawdyonutho du qtolğenso, dıkmıtlıb eba di şultonutho federaloyto d’Australia dmıctarfo ba qtolğense dsim cala 3 came Suryoye, Armınoye u Yawnoye. 

AUİASTRALİA –  Bu yarho d’Şbot da 2020, mşakalwo İnisyatif mşawtıfo di Kinutho bu parlamento d’Australia leşan u mdoyo d’maqırhonutho dımtaybo’wa mu Komisyon Athronoyo dan Armınoye b’Australia, mu Huyodo Tibeloyo Othuroyo u fırco d’Australia wu Mawtbo da Yawnoye b’Australia, leşan u athro dmawde ba qtolğense da 3 camani.  

Calathe ucdo, i qoyumto Kylea Tink, mawdacla u snodayda lu inisyativano u m’akadla di şultonutho federaloyto du athro, klozım dmawdıyo bu qtolğenso dsim calu camaydan, calan Armınoye ucala Yawonoye bi şato dan 1915.   

Tink mnaqyowa ba 2022 mu garbyo d’Sydney xıd hadımto bu parlamento u mıdwola dukthe du qyomo-mşaçcono di mawdyonutho bu Sayfo Trent Zimmerman. Calathe Tink huwla şudoyo, dımdawmo u darbo d’Zimmerman leşan i mawdyonutho bu qtolğensano dan 1915. Bebzabno Tink mawdacla’ste u snodayda li sbutho dan Armınoye bu şwolo d’Nagorno Qarabakh.  

U inisyativano mde holucdo me ba casrowat d’senatore u qoyume frişe du athro, dıksundi i mawdyonutho bu Sayfo. 25 bu yarho d’Şbot, a tukose da 3 camani mtayabwolın hfitutho marduthoyto l’100 hadome du parlamento, mşale di wazirutho di baroyutho, falohe da makthbe folitiqoye, akademikoye, u falohe du tbocofroso uğer, leşan dmitalım imdat di mawdyonutho bu qtolğenso dsımwola i mamlaxtho da Cuthmanoye calu camaydan, calan Armınoye u Yawnoye bu zabno du qrobo qamoyo dbritho.