06/03/2021

Senator Menedez tlıble me Biden dmawde bu qtolğenso dsim ba 1915

U Senator Bob Menendez dkıtyo u mşalo di Sictho da esore baroye bu Senato d’Amerika, mkararle i qroytayde lu rişono Joe Biden leşan dmawde bu qtolğenso dsim calan Armınoye ban 1915.

 Bebzabno Menendez bi maqırhonutho dhuwle bu Senato, tlıble’ste mi şultonutho d’Woşington dfulho leşan dmitadcıri a yasire Armınoye dkıtne hbişoye b’Azerbaijan mu zabno du qrobo d’Nagorno Qaraba.

U Senator Demoqratoyo di marcitho d’New Jersey Robert-Bob Menendez, dkıtyo u mşalo di Sictho da esore baroye du Senato, kmidıc xıd ha ma senatore qawye d’Amerika. Bi maqırhonutho dhuwle athmıl bu Senato, sımle hboso cali şultonutho du rişono Joe Biden dmıştawtıf bşıkıl ruşmoyo cami Kongre, bi mawdyonutho bu qtolğenso dan Armınoye.

Bebzabno Menendez, tlıble’ste di mdabronutho du rişono Amerikoyo dfulho bşıkıl hfito, leşan u terfiyo da 200 folhe u mdinoye yasire u dkıtne ba hbişoye dkıtne bşıkıl lo qonunoyith bide di şultonutho d’Azerbaijan. Cala qroyotathe du senator, a tukose u şutose dan Armınoye b’Amerika mqadamlın a tahınyothathe l’Menendez.

Bu mamlayde Menendez mırle; Mi nahiye di siyase d’Amerika bi sbutho du qtolğenso dan Armınoye, kıtli sabro du rişono Amerikoyo dfoyış masro bu şudoyayde di mawdyonutho bu qtolğenso dan 1915. Meqım şato u Senato bha qolo maqbewole i rmoyto u kıtli şubhoro dsımwoli sponsor.

U Senator mırle’ste; U Mawtbo tahtoyo maqıblole u ucdo athi u zabno, du rişono d’Amerika’ste dmafıtla-xıd mathlono du camo Amerikoyo kule. Klozım dımmina u hawbo bu mede dkıtyo. U qtolğenso dan 1915 dsim calan Armınoye, klozım dmitathkır 24 bu yarho d’Nison dıbqamuthayna.