12/09/2020

Senatore Louise Pratt snıdla i maqırhonutho dcali mawdyonutho bu Sayfo

Senator hreno d’Australia mıdhela i maqırhonutho du snodo di mawdyonutho bu qtolğenso dsim calu camaydan, calan Armınoye u cala Yawnoye mi mamlaxtho da Cuthmanoye ban 1915.

İ senatore du macırbo d’Australia Louise Pratt, snıdla i maqırhonutho dcali mawdyonutho bu Sayfo dsımla i mamlaxtho da Cuthmanoye ban 1915.

İ senatore federaloyto du macırbo d’Australia Louise Pratt, mdela i egartho di mawdyonutho bu qtolğenso dsımwola i mamlaxtho da Cuthmanoye calu camaydan, calan Armınoye u Yawnoye ban 1915. Pratt heş ma 2008 bu parlamento d’Australiayo u mu zabnanoste, kısnudo i sbutho du Sayfo.

Pratt mırla; Lfuth i hzaytaydi, athi u zabno d’Australia dmaydo duktho caman athrawotho hrene bu snodathe li şrorutho u li kinutho mqabıl du qtolğensano dsim cala 3 camani mi mamlaxtho da Cuthmanoye.

Bu yarho d’Şbot dı şafıcina, mşakalwo İnisyatif mşawtıfo di Kinutho bu parlamento d’Australia leşan u mdoyo d’maqırhonutho dımtaybowa mu Komisyon Athronoyo dan Armınoye b’Australia, mu Huyodo Tibeloyo Othuroyo u fırco d’Australia wu Mawtbo da Yawnoye b’Australia, leşan u athro dmawde ba qtolğense da 3 camani.

13 qoyume mawdelın bu Sayfo dan 1915 u 8 senatore. 25 bu yarho d’Şbot, a tukose da 3 camani mtayabwolın hfitutho marduthoyto l’100 hadome du parlamento, mşale di wazirutho di baroyutho, falohe da makthıbe folitiqoye, akademikoye, u falohe du tbocofroso uğer, leşan dmitalım imdat di mawdyonutho bu qtolğenso dsımwola i mamlaxtho da Cuthmanoye calu camaydan, calan Armınoye u Yawnoye bu zabno du qrobo qamoyo dı britho.