07/04/2021

Sepo msıkle tıre marhıbone b’Stockholm

Bu zabno du cedo di Qyamto, msıkwolın a hayle di mşaynutho du Swed Sepo tre farsufe dıkmıthomi ba hawbe di marhıbonutho.

 Atre farsufani dkıtne zawgo umu şerşoyo me Afğanistan, mtayabwolın plan dsaymo hçomo b’duktho di fnitho d’Stockholm.

Gawro u athto dıkcayşiwo camhıdode, msiki ba yawmotho dşafıcina ma hayle di mşaynutho du Swed-Sepo, ma thome di hedriye dhçomo marhıbono b’Stockholm. Lfuth u mqımdino, hani zabno yarixo mtahqıbiwo a 2 farsufani ubi harayto msiki.

Elo a sniğre du gabrano dkıtyo 29 eşne wi athto 27, mawdaclın da 2 farsufani kırufdi a thomani. Lfuth i daira di galwoyutho, a 2 farsufani mraçacwolın galwoyutho u mkono du fulhono bu Swed ba 2015 u qayıthwolın aftho dfayşi hola 2020, u bıthır mawrıxowa naqla hreto la 2023.

Yawme d’Hamşo dşafıcina-yawmo meqım mu cubobo dsim aclaye, Sepo hawile keşlo dkito plan dmisım hçomo marhıbono wu planano mşarewole heş me 2 bu yarho d’Konun u haroyo u calathe micaqbiwo a 2 farsufani me qariwo u yawme d’Cruto sim cuqobo aclaye u mqafe material du teknoloji udu nawlo bu baytathe.