24/01/2021

Sim flim dokumenter cali dayroyto Warde dkıtyo bi qritho d’Zaz

Sim flim dokumenter cali dayroyto Warde dfayişo i Suryoyto ihidoyto bi qritho d’Zaz.

 Bu flimano kmahwe i şaxsiye qwitho wi klayto bfusqono kamilo dkıtla i dayroyto dhawyo noturto di qritho u di cito.

 İ dayroyto d’Zaz dayroyto Warde hawyo sbutho lu dokumenter dışme ”die Wächterin” awkith ”i noturto”.

I mdabronitho Almanoyto da flime Martina Priessner bu flimano dkıtyo dokumenter b’hubo kımqadmo la haye di dayrayto Warde, bcayni zabno kmahkiyo u dacbar mahişono di qritho d’Zaz u ktıryo a mfarjone dcıbri bi britho di qrithathe dxalyo ma comurayda a Suryoye. U flimano dkıtyo 87 qatinotho dıqmırle şukone, naqlat ktore a hazoye dcıbri ba reğşe naqlatste kmımloyi ruğzo.

Bu tebo dıfris bi dafo du nawlo d’Bianet kmitawdıc, i dayraytathe athto mlitho lbibutho çasarayo u ksaymo i noturutho di cito d’Mor Dimet dkıtyo cali tılle di qritho. Kıtla şaxsiye qwitho u kılyo mqabıl da şbobayda a maşılmone dlıktıralla raha, u kmahwiyo klayto thabıtto mqabıl da mdabrone rışmoye xıdu rişono di karxutho.

U Dayroyo di cito d’Mor Dimet bıthır mıdımşanele, hiya kfayşo bi qritho u kmahwiyo darqıblo leşan dlo mılhoyi a timoyotho da abohothayda mi duktho. Dayroyto Warde kull naqla bi harakeyo, kuyo moro la kıthotho, li tırto dkıtla, kmandıfo i cito. Kuwyo moro la kalbe u la qatune dkıtla. Ba hayani dida i dayroyto kmahwiyo fsihoyto.

Bu flimano kmahkiyo cala farsufe dıkşıbhi li mafya dıkmacjızila, uhın maşılmone qaşye kızzın qumu tarco kımmi aloh u akabar ksaymila tahdit leşan dnıfqo mi qritho, u rişono di karxuthoste leşan dlofayşo tamo ksoyım hboso acla u kıjbarla dnıfqo, wa şbobayda cal dlıkıbci dfayşo tamo kımsamımi a kalbayda. I emo u babo u hıdo ma ahwotho di dayroyto bu Swed kcayşi, wi hotho hreto mgalwela l’Awustralya, elo hiya latla niye dtıryo i qrithayda wi citayda.