27/05/2021

Susan Tempelman tlıbla i şultonutho d’Australia dmawdiyo bu Sayfo da 1915

Hadımto hreto bu parlamento d’Australia mıştawtafla bi qroytayda li mawdyonutho bu qtolğenso dsim calu camaydan, calan Armınoye ucala Yawnoye mi mamlaxtho da Cuthmanoye ban 1915.

İ hadımto bu parlamento Susan Templeman tlıbla’ste mi şultonutho d’Australia dmawdyonutho bu Sayfo dsımla i mamlaxtho da Cuthmanoye cala tlotho camani bu zabno du qrobo qamoyo dbritho. 

İ hadımto du parlamento d’Australia Susan Templeman, kımawdıyo bu Sayfo dsim ban 1915 calu camaydan, calan Armınoye u Pontusoye.Templeman dkıtyo gelyunorto catıqto, dıkfulho leşan a zedqe noşoye u kımşaçco i şultonutho dmawdıyo bu qtolğenso dsim cala came Mşihoye di mamlaxtho Cuthmanoyto.

Susan Templeman mıştawtafla lu İnisyatif mşawtıfo dımşataslın an Armınoye, Suryoye Othuroye u Yawnoye b’Australia ba 2020, leşan dmisım hboso u dmimıd u snodo da mşale du athro dmawdın bu Sayfo dan 1915. An ışmone di lohithathe da mşale tawdithoye, qoyume u senatore d’Australia, kımdawmo dmısnodo u kito adyawma a eşmone dhol 40 mşale du athro eba.

Susan Tempelman heş me meqım mahwewola i awyuthayda u tlıbwola kinutho lu camaydan, lan Armınoye u Yawnoye u heş bu zabnawo tlıbwola mi şultonutho ubu parlamento dmawdın bu qtolğenso da 3 came. Tempelman mırla; Klozım dhowe mawyonutho federaloyto bu qtolğensano wi şultonutho layba dmahızmo mene. İlo mawdyonutho ba hawbani dsimi calan abohe da camani dıkcayşi beynothayna-dişutho calu renyathe, cali kinutho ucali şroruthathe’yo.

Bu yarho d’Şbot da 2020, mşakalwo İnisyatif mşawtıfo di Kinutho bu parlamento d’Australia leşan u mdoyo d’maqırhonutho dımtaybo’wa mu Komisyon Athronoyo dan Armınoye b’Australia, mu Huyodo Tibeloyo Othuroyo u fırco d’Australia wu Mawtbo da Yawnoye b’Australia, leşan u athro dmawde ba qtolğense da 3 camani.

25 bu yarho d’Şbot da 2020, a tukose da 3 camani mtayabwolın hfitutho marduthoyto l’100 hadome du parlamento, mşale di wazirutho di baroyutho, falohe da makthbe folitiqoye, akademikoye, u falohe du tbocofroso uğer, leşan dmitalım imdat di mawdyonutho bu qtolğenso dsımwola i mamlaxtho da Cuthmanoye calu camaydan, calan Armınoye u Yawnoye bu zabno du qrobo qamoyo dbritho.