01/02/2023

Taner Akçam frisle kthowo hatho calu qtolğenso dsımwolın a Cuthmanoye cala came Mşihoye

U kathowo Turkoyo Taner Akçam, frısle kthowo hreno calu qtolğenso mayiro dsımwola i mamlaxtho da Cuthmanoye cala came Mşihoye bi şato dan 1915. U kthowano d’ışme; U qtolğenso da Mşihoye bi mamlaxtho da Cuthmanoye wu tathirayde(1908-1923) fris athmıl, wu kmişakıl me 284 fothotho.

U kathowo Altuğ Taner Akçam, u akademikoyo Turkoyo qamoyo’yo dmawdele bu qtolğenso dsımwo cala came Mşihoye bu zabno du qrobo qamoyo dbritho. Bıthır mıd Akçam grışwole’ste u zuhoro cali aykanoyutho da Kurdoye, hkımwo l’5 eşne hbuşyo u calathe jbir dımgalwewole l’Almanya.

Wu mcal fothe da gzome du qatlo ma Turkoye tuhmonoye b’Almanya, mahzamwole l’Amerika. Ucdo’ste u kathowo Turkoyo, frısle kthowo hreno calu qtolğenso dan 1915 u mahıt ışme; U qtolğenso da Mşihoye bi mamlaxtho da Cuthmanoye wu tathirayde(1908-1923).

U kthowano dkıtyo 284 fothotho, kmişakıl me mınyono d’fosuqe. İ diloyto du kthowano, dmahıt’ste ebe buhone u nuhole dğer kathowe u yadıcthone idice dan Armınoye uda Yawnoye’yo; beynothaye u yadıcthono David Gaunt u Mary Akdemir, dkalın dilonoyith calu sbutho du Sayfo dsim calu camaydan.

Bu kthowano, kito’ste tahwiyotho dmahkewo aclaye bu zabno du lumodo Emwothoyo dsımwo mu şutoso da Yawnoye bi bethsawbo d’Thessaloniki u kibe material catiro du arşiv leşan dmıfhım u makthabzabno du qtolğensano dsımwolın a Cuthmanoye u dmıfhım u tathir dtrele calu camaydan, calan Armınoye u Yawonoye. Elo bu kthowano, lo friş duktho cali aykanoyutho du camaydan b’Lebnon bu zabno du Sayfo dan 1915.