11/03/2021

Tırmisım u sutoro da mulkone da mşihoye u tırmitahwelen mdabronutho yothoyto

U gabo du Huyodo d’Bethnahrin Athroyo du Iraq, tlıble dmisım u sutoro da mulkone da Mşihoye, u mawdacle du camaydan mi şato da 2005 u hul ucdo kmimıd nişo lu qtolğenso.

Mxasra hreto, u qoyumo catiqo du camaydan bu parlamento du Iraq Josef Sliwa, bi maqırhonutho dhule l’Bas News, tlıble dmitahwele u camaydan qlimo yaste mdabronutho yothoyto, leşan dqodır dcoyış ba fenyothayde.

U rişono du gabo d’HBA Yusuf Yahqub Matti, bi maqırhonutho dhule li dafo d’Bas News, mawdacle du sutoro da mulkone da Mşihoye kmisım bu darbo d’qonune dıklozım dmibayni ma sicotho dilonoye du parlamento du Iraq, wu sebyono da Mşihoyeste klozım dhowe u asas du tewfiqo da qonunani. Matti tlıble dmitawfıq qonune mawthrone leşan dmisım u sutoro da mulkone da Mşihoye ba mdinotho du athro, u makadle du camaydan ma 2005 uhulucdo kmimıd nişo la qtolğense.

Yusuf Matti mawdacle di şultonutho d’Boğdod wa şultınwotho catiqe matımlın i ithutho Mşihoyto b’Boğdod uhula hiğmınwotho hrene, cal dlo mıdlın tedbire lu sutoro du camaydan uda mulkonayde. Matti dmawdacle du kboşo da mulkone kito bıthre nişo tawdithoyo tuhmonoyo da mathhabe, mırle’ste; U menyono da Mşihoye dımgalwelın huludco mu Iraq kımote l’mılyun u 300 alfo. A tedbire qonunoye ğalabe mhilene mqabıl da farsufe uda grube dkıbci dkubşi an arcotho da Mşihoye. U menyono du camaydan dıkhoye ba hiğmınwotho kulle du athro ubu qlimo d’Kurdistan kımote l’hedor 350 alfo farsufe, beynothaye 60 b’Mawsal, 3 alfo b’Basra, 40 alfo b’Boğdod, b’Kerxeslox l’hedor 13 alfo ubı Arbil 150 alfo. Elo b’Nuhadra kito 60 alfo ubi Suleymaniye 3 alfo, uba hiğmınwotho hrene du Iraq kımote u menyono du camaydan l’hedor 2 alfo farsufe.

Bu huthomo di maqırhonuthayde, u rişono d’HBA mawdacle di sagiyutho da Mşihoye kıbci dımgalwın mu athro, cal dlayto şultonutho dıkmqadmo b’hexamtho, ucal dıkruğşi b’ilo kinutho bu zabno dıkmdawmi a dyoşe mqabıl dıthe. Me gabo hreno, u qoyumo catiqo du camaydan bu parlamento du Iraq Josef Sliwa bi maqırhonutho dhule l’Bas News mırle; Kito 3 grube dkıbci dkubşi a mulkone du camaydan bu Iraq; beynothaye grub tawdithoyo dıkhoze a mulkonani xıd halal, u kitoste grub d’hayobe hfite bu zabno dkowe xalyutho du qonuno, wu grub haroyo kıtle agenda dmitawfıq u camaydan mu Iraq u dlımıftakır bu dcoro lu athro.

Sliwa makadle’ste dkito hul 60 alfo bote, arcotho, benyone u dukane du camaydan dıkbişi hulucdo bu mesco ubu taymno du athro. Ubu huthomo, Sliwa tlıble dmitahwele u camaydan qlimo lfuth u nomuso esonoyo du Ciraq yaste mdabronutho yothoyto, bnişo d’qodır dcoyış ba fenyothayde a makthabzabnoye, u mırle; Ucdo a Mşihoye du Ciraq lıkruğşi bi mşaynutho, cal dıkmişahılfo i şrorutho du makthabzabno, ucal du qonuno lıkmitafıt la haye.