25/09/2020

Turkiya kımşadro marhıbone me Suriya l’Azerbaijan

Turkiya mşadarla hol 300 ma marhıbonayda d’Suriya lu athro d’Azerbaijan.

 Bu tebano dhuwla i Mşatasto da zedqe noşoye d’Suriya m’akadla d’hatta a marhıbonani mawdaclın, dgaqathe ağro d’1.500 dolare leşan dsaymi u duyoqo da thume d’Azerbaijan.

 Lfuth u tebo dıfrısla i Mşatasto da zedqe noşoye d’Suriya dıkmcaqbo u qrobo gawoyo du athro me Britania, Turkiya mşadarla hol 300 ma marhıbonayda d’Suriya l’Azerbaijan. Wa marhıbonani makadlın, d’Turkiya gdımqadmolın ağro dbeyn 1.500 uhol 2000 dolare u yarho, leşan dsaymi u duyoqo da thume d’Azerbaijan.

U rişono di Mşatasto Rami Abdulrahman mawdacle, di şultonutho d’Ankara nqila hol 300 ma noqufayda d’Suriya i sagiyoyuthathe marhıbone d’Sultan Murad u Al Amşat dkıtne ma qıryawotho u mdinotho dhedor u kanton d’Afrin d’Suriya lu athro d’Azerbaijan.

8 bu yarhano d’İlül, mabuco dkıtyo qariwo li Mşatasto makadwole, di şultonutho d’Turkiya qtıcla u ağro/u mcaş da marhıbone noqufayda dubciwo dımdawmi dımharbi b’Libya. Lfuth u fusqono di şultonutho Turkoyto, a marhıbonani gıdmitahwelın belhude 600 dolare u yarho. A marhıbonani, motewolın meqım hol 2000 dolare u yarho leşan dımharbi.

Bebzabno i Mşatasto mawdaclaste, d’mınyono d’marhıbono d’Turkiya dkıtwın holucdo b’Libya, daciri l’Suriya bıthır mıd kamıl u dawrathe. Bu şıkılano, ba 10 yawme haroyani dacır hol 1.200 marhıbone noqufe d’Turkiya me Libya lu athro d’Suriya. B’Libyaste kıtwo hol 18 alfo marhıbone; beynothaye 350 tloye dkıtwın laltah da 18 eşne. Gawonoyith dacır 7.100 marhıbone me Libya l’Suriya.