11/04/2020

U abro d’Xuri Munir Barbar Mhase

U abro d’Xuroyo Munir Barab jan barbar nqil ma hayani bu kewo di Corona bcımro d’45 ışne.

U mnoh nafşo bıthır mıd kayuwole mawbalwo la bethkrihe d’Stockholm karolinska athmıl athi u tebo mahişono dımcamazle cayni ba bethkrihe.

Jan Barbar mawladwo bi şato da 1975 me abohe Xuroyo Munir Barbar u Nadia Cercis.

U Jano ba yawmotho dı şaficina mahesle ruhe kayiwo u mawbıl la bethkrihe d’Stockholm Karolinska, bıthır mu buqoro dsımlın a osawotho mawdaclın dı tafile u kewo di Corona.

Bıthır mi mcadronutho da osawotho dıkmo yawme u Jan mcamasle cayne la hayani, bı cımro d’45 ışne nqil ma hayani.

U mnohnafşo dkıtwe u abro d’abuna xuroyo Munir Barbar heş cazbowe u bu bayto hoyewo.