01/07/2020

U ağro u muklo da folhe Lebnonoye naqıs ğalabe

U kriz momunoyo qaşyo dıkloqele u camo Lebnonoyo tafi la haylawotho du gayso.

 U ağro awkith u mcaş du folho Lebnonoyo dmanhıt hedor 85%, basroste haw fayış kmitahwele ba zabne du muklo.

 U ajans athronoyo du tboco froso d’Lebnon, bi maqırhonutho dhule athmıl mawdacle du gayso Lebnonoyo maqımle u basro kulonoyith mi lohitho du muklo dıkmiqadım lu folho bu zabno di mşablonuthayde du gayso, mi celtho du kriz momunoyo qaşyo dıkşofıc ebe u athro d’Lebnon.

Ğalabe dukane du zebono du basro sxiri b’Lebnon, mi celtho du timo celoyo du basro dıkmitamte bu dolar me larwal d’Lebnon. U timo dıha kilo du basro dıkmizabanwo meqım b’10 alfo lirat Lebnonoye, ucdo mati u timayde l’55 alfo lirat.

Bebzabno, anağre awkith amcaşe mvayaclın u timo dkıtwolın meqım bi netije di lira Lebnonoyto dıshifo mqabıl du dolar Amerikoyo. U mawxaste u folho dıksoyım i mşablonutho du gayso d’Lebnon kmadıco meqım malyun u 200 alfo lirat Lebnonoye dıkşowano meqım l’400 dolare, elo ucdo u mcaş du folho balhude kşowe l’130 dolare.

I batilutho, i fıqriye wu shofo du momuno kul dkothe kzayud ukıqoşe bu athro d’Lebnon, wi şultonutho hani zabno kımnasyo dqathla mcadronutho mu sanduqo emwothoyo da zuze dıkrofıd hul ucdo dobe dayne l’Lebnon, cal di şultonutho lımahwela ba fulhonayde ulo şıkıl ma şıkılat dıkmadili dlatyo yasırto du fusqono dıkmadle u gabo d’Hizballa.