24/04/2022

U camo Arminoyo simle u duxrono du qtolğenso

Adyawma u camo Armınoyo bu athro ubi golutho, mathkarle u duxrono da 107 eşne du qtolğenso dsımwo acle mi mamlaxtho da Cuthmanoye.Bi arişkoyto Yerevan, layım u camo qum di qoyumtho du qtolğenso ubı athrawotho frişe’ste, sim adyawma tagliyotho leşan i mawdyonutho bu qtolğensano dan Armınoye.

Bu zabno du camo Armınoyo kımathkır adyawma 24 Nison, u duxrono şatonoyo du qtolğenso dsımwo aclaye bu zabno du qrobo qamoyo dbritho, u camaydan’ste kımathkır a Soydayde du Sayfo kull şato 15 bu yarho d’Hziron. Bi arişkoyto Yerevan layım adyawma u rişqutno, u rişwazire, u rişono du parlamento wu mınyono celoyo dcamo, bu zawho dsim bi qoyumtho du qtolğenso.

Bu zawhano mahıt klile d’warde bi qoyumtho wa rişone du athro karixi i bethcatiqotho du qtolğenso. Bu mamlo dsımle u rişqutno Vahagn Kaxaturyan mırle; “En u qtolğenso dan Armınoye dmıkrahwo bu zabnayde, adyawma lıgmisamwo ğer qtolcame u qtolğense.” U rişwazire Nikol Paşinyan’ste mırle; “İ agenda di mawdyonutho Emwothoyto du qtolğenso, klozım d’xıdmo lu teqwiyo du garanti di mşaynutho du athro.”

Bebzabno adyawma u rişono Amerikoyo Joe Biden frısle maqırhonutho bi cohnutho du duxrono du qtolğenso u mırle; Adyawma kımamtena lbolayna u milyon falge d’Armınoye dqtiliwo, d’jbiriwo l’halxo du mawto bi kampanya du qşoco du camo. U qtolğensano kımamte lbolayna, u tacbo wu mrodo dıklozım dımdawmina dobina leşan dlo mikarıri a hawbani u dmiyaqri a zedqe noşoye. Bu yawmano, klozım’ste dgurşina u zuhoro calu haylo ucalu delqublo dmahwele u camo dıbnele a hayayde wi marduthayde me hatho.

Camgabe d’Biden, mşale d’athrawotho frişe; beynothaye d’Arjantin, Britania, Spania, du Yawnan acmaye’ste hadome frişe di kongre d’Amerika frısse egrotho bu duxronano. A hadome di kongre Adam Schiff, Jim Costa u Jackie Speier, u hadomo bu parlamento d’Urifi-Lars Patrick Berg uğer kalın cali ulsoyutho di mawdyonutho bu qtolğenso u mırlın; Turkiya kımdawmo dmankıro dsim qtolğenso. Elo ahna lıktocina. En Turkiya dmawdyowa-gıdquwyo’wa u gıdhowewola neshono kamilo.