10/08/2020

U camo d’Lebnon kobıc i şultonutho dmıstacfo mi wolitheyda

Bıthır mu furqoco dhawiwo bu lmino d’Beyrud d’Lebnon u ruğzo du camo lebnonoyo kul yawmo dkothe kzoyıd wu camo kmahwe u ruğzeydeste ba şuqone du athro.

Me gabo hreno camgabe du mınyono da qoyume du parlemento dıgmıstahfın u mınyo da wazireste kzoytıd bıthır mıd i wazırto di kinuthoste maslamla i egartho di istehfeyde lu rişwazire Hassan Diyab.

U athro d’Lebnon hani zabno yarixo şğişowe ba tagılyotho dsamwo u camo, elo bıthır mu furqoco dhawi celtho lu qatlo dıbnaynoşo sagiye, u shofo da bote du camo u ruğzo zayıd mqabıl di şıltonutho wa mtagılyone b’qolo  celoyo kımtalbi bi istihfa di şıltonutho kulla wu rişutno Mişel Cawınste.

Ba lafowat lebnonoye ksaymi tagılyotho bi şuqo d’Bayrud dkımtalbi i şıltonutho dşıryo ruha u dmisim ğuboye hathe.

Camgabe du ruğzo du camo dıksoyıd hın ma wazire u ma qoyume du parlementoste kmahwın awyutho cama mtagılyone dkobın i istihfathe ma wolyotho dkıtlın .

Lfuth a tebe dıfrisi bu tboco froso i wazırto di kinutho Marie klud Necm maslamla i egartho di istihfeyda lu rişwazire Hasan Diyab, bu şıkılano hani 3 wazire mıstahfelın mi wolitho du rişwazire Diyab dıkmısnıd me Hızbullah.

Be bzabno hedor 10 qoyume du parlementoste hulın i istihfathe mu parlemento xıd protesto mqabıl du mede dkowe bu athro.

Bu şıklano u camo lebnonoyo kımdawım dmawhe u ruğzeyde u ktolıb dhowe şuhlofo bu athro metul bu şıklano law kibe midawım.