02/08/2020

U camo kmahwe hfuxyo mqabıl du komplo dsımle Soylu cal qoyumo Tuma Çelik

Bıthır mu tebo dıfrıswolan, dmagle du waziro di gawoyutho Süleyman Soylu hawile ytawto cami athto dıktuhmo u qoyumo du cameydan Tuma Çelik, ucdo u tboco froso ruşmoyoste mawdacle, dhawi ytawto cami athtathe u cami sniğartayda.

 Bu tebo dıfris bıhdo ma sfaryawme d’Turkiya mawdıc, du waziro hawile i ytawtathe b’zabno dkito maşıqlo d’bethdino, ubi ytawtathe kmahwe du waziro kımosık gabo.

Bıthır mıd magle ba dafe du twitter u dı farsufe mahwelın u hfuxyo mqabıl du komplo dımtayıb calu cameydan bu darbo du qoyumo Tuma Çelik, u tboco froso dkıtyo snido li şultonutho d’Turkiya frısle tebo u mahwele du waziro Suleyman Soylu laqi Derya Ekman.

Iytawtathe meqım zabno hawyowa elo u tboco froso d’Turkiya lo mahkele mede acla u bıthır mıd nahiti a surotho lu tboco froso kenşoyo, mahwele u camo hfuxyo u maglele dkıtyo komplo mhaydıro mi şultonutho d’Ankara u a sfaryawme du athro frıse adyawma tebe cali sbuthathe.

Hal qay meqım lo mahke cali ytawtathe hol dılo mahke acla ba dafe du Twitter, du du Facebook. Metul inaqla du waziro dloqe farsufo dkıtyo bı maşıqlo d’bethdino dılo kamıl, kımahwe dıksonıd gabo bi sbuthathe. A farsufe kımdawmi dkuthwi bu tboco froso u dmahwın u hfuxyathe mqabıl du hjomo dsımle u tboco froso Turkoyo calu camo Suryoyo ucalu qoyumo Tuma Çelik.

Bi mawdconutho dmıdlan me ha ma sniğre mırle; Bı hawxa maşıqlo, a mşale da şultonwotho lıkobın mawdconwotho u maqırhonwotho, leşan dlowın celtho dmitahwe fusqono fawdo. Elo b’Turkiya u rişono du gabo tuxmonoyo Devlet Bahceli bi maqırhonutho dhuwle, hkımleste u qoyumo du cameydan, wi nuqto hreto ytawto du waziro Soylu cami athto dıktuhmo u qoyumo Tuma Çelik. Bıthır mucdo mın gıdnofıq bi sbuthathe hol dmisım u bethdino, latyo idico dakbar u rişqutnoste dobe i hzaytayde.