22/05/2020

U huyodo caraboyo sımle sturyo u İran dkımdaxıl la athrawotho du huyodo

U Huyodo Caraboyo, sımle sturyo u İran cali mudaxala dıksoyım la sebwotho gawoye dan athrawotho hadome du Huyodo.

 Bu hfuxyano dmahwele u Huyodo Caraboyo, krıhle i mudaxalathe dıkmisomo baroyo ubu darbo da hayle bnayqyomo du İran u m’akadle, da haylani kımşakli qento li mşaynutho uli şalyutho du qlimo.

Bi maqırhonutho dfrısle u Huyodo Caraboyo, krıhle u qedomo qaşyo wu provokasyon dıksoyım u İran bu darbo du tbocofroso u sımle Tehran sturyo, cali mudaxala dıksaymo la sebwotho gawoye dan athrawotho hadome du Huyodo.

U Huyodo Caraboyo mahwele u hfuxyo u krıhle i mudaxalathe dıkmisomo baroyo ubu darbo da hayle bnayqyomo du İran u m’akadle, da haylani kımşakli qento li mşaynutho uli şalyutho dan athrawotho hadome du huyodo.

U Huyodo kali bi maqırhonuthayde cali sniqutho dkito la esore dkıtle u İran caman athrawotho hadomayde, dhowın cali arcutho du iqoro da prensibe da qonune Emwothoye, di şaryuthathe, u iqoro dan athrawotho dkıtne şbobe udlo mıstacmıl aya haylo u gzomo mqabıl dıthe-dilonoyith bu zabnano du kriz noşoyo dkito bı britho mcal fothe du virus d’Corona.

Mbahnone folitiqoye mawdaclın, dhol 95 ba mo dan athrawotho Caraboye-dilonoyith an athrawotho du Xaliç mahıtte klayto mşawtafto mqabıl du İran udi mudaxala dıksoyım la sebwotho gawoye du qlimo. Griş’ste u zuhoro du Huyodo Caraboyo, dıklozım dımhalıq dawsat leşan dmakle u İran dımşaçıc u dsonıd i marhıbonutho u dyoşo da zedqe noşoye u ğer ban athrawotho du Huyodo.