22/05/2020

U Huyodo d’Urifi mqadamle mcadronutho la maşıryotho du Iraq

U Huyodo d’Urifi, mqadamle mcadronutho zuzonoyto la maşıryotho frişe dkıtne bu garbiyo du Iraq.

 İ mcadronuthathe dıkmişaklo me 2 milyone u 800 alfo dolare, mbayno l’90 alfo galwoye; i sagiyoyuthathe tloye dkıtne b’4 maşıryotho frişe bi hiğmonutho d’Ninve.

Lfuth i maqırhonutho dhiwo me Bruksel, u Huyodo d’Urifi mqadamle 2 milyone u 800 alfo dolare l’90 alfo galwoye Iraqoye, dkıtyo falge du mınyonano tloye. İ mcadronuthathe mqadmo la galwoye di maşritho d’Salamiya, Hamam al Calil, Jeda 1 u Jeda 5 dkıtne bi hiğmonutho d’Ninve.

Mawdıc dbelhude 39 ba mo da bnaymothoye du Iraq, kıtte mkono l’maye nadife du ştoyo u calathe ban alfayo d’galwoye, kıtte bsirutho rabtho da maye u sniqoyene l’mcadronutho noşoyto leşan dıqudri dmacişi ruhaye.

U mathlono du tukoso d’UNİCEF bu Iraq m’akadle, di mcadronuthathe d’Urifi hawyo mawthronitho lu hefodo du hulmono da tloye dıkqathe kewe frişe ba maşıryothani. Ba zuzaniste, gıdmitarkıw dukotho du hulmono, du zawlo uğer.

Mawdıc d’ğalabe ma tloye dkıtne ba maşıryothani mawlıdi bu zabno du qrobo u calathe latte warqe ruşmoye du mawlodo. Bi netije lıkqudri a tloyani dızzın u dothın hire bu athro u kıcayşi bsirutho bu haqlo du hulmono, du yulfono ubu haqlo kenşoyo.