25/01/2023

U Komisyon Amerikoyo di Hirutho Emwothoyto da Tawdiyotho grışle u zuhoro du Cıraq calu dyoşo di hirutho da tawdiyotho

U Komisyon Amerikoyo di Hirutho Emwothoyto da Tawdiyotho, grışle u zuhoro du Cıraq calu dyoşo di hirutho da tawdiyotho. Bu taşroro hatho dfrısle u Komiyonano, mqadım renyo li wazirutho di baroyutho d’Amerika, dmahto u Cıraq bi lohithayda leşan dmitahqıb u athro bi sbuthathe da dyoşe di hirutho tawdithoyto.

‘U masırho du Cıraq kmişakıl mi frişutho umi tuhmonyutho ubu zabno dıkmitahwe yuqro la Şica Maşılmone, a Sunna, a Kurdoye wa Ezidoye dkıtne qalilutho kıfayşi larwal du kenşo u kıloqın rdufye. Elo cama qalilothani’ste kmıgrış u zuhoro cala Mşihoye etnikoye du Cıraq dkull dkothe kınoqıs u mınyonathe bu athro, cal dıkmnasın dımqafın darbone dmotın lan athrawotho du macırbo’.

Ba melani, friş duktho li sbutho di hirutho tawdithoyto bu Cıraq-bu taşroro dfrısle u Komisyon Amerikoyo di Hirutho Emwothoyto da Tawdiyotho. Bebzabno a Ezidoye’ste heş kımnasın dmaltımi ruhaye mu qtolğenso dsımwo aclaye ma marhıbone ba 2014 wa qalilothani’ste, kull zabno kıfayşi bu falgo di qale beyn da Şica uda Sunna.

Mcal di m’watyuthathe’ste, kmidawım dmıxlıq hboso tuhmonoyo cala qalilotho. Hawi esore cama rişone da citotho bu Cıraq u tlib snodo leşan dmışre u şwolo da qalilotho bnişo dqudri dcayşi b’nihutho bu athrathe. Ğalabe ma citotho da Mşihoye ba mdinotho rabe du Cıraq’ne xıd Boğdod, Arbil u Nuhadra bu garbyo du athro wa citothani, kmitawqi ma came etnikoye hrene.

Bu taşroro mawdıc, dkito sniqutho dmıkrıx cal mkone dmıtwori a thume dkito beynothaye dbnişo dhowe fhomo u teqbilo d’hıdode. A Mşihoye wa citotho bu Cıraq klozım dhowın b’çasara u dımdawmi dmacişi i haymonuthathe u dfayşi bu athrathe u dlo maxlın an arcotho dıbnelın an abohothathe.