14/09/2021

U kthowo “Tashroro, u Buyoe d’Sabro” dıkthiw me malfono Yusuf Beğtaş fris

U kıthowo dıkmıntarwo hani zabno yarixo me Malfono Yusuf Beğtaş fris.

U kıthowo dmahıtle malfono Yawsef eşme “Tasroro, u Buyoe d’Sabro”, kmişakıl zıd me 350 dafe.

Malfono Yawsef dıfrısle u kıthowano bu leşono Suryoyo mlitho u sfiro, u nişeyde dtore u barnoşo bruho du shumloyo dkorıx wıdhoze i britho druhe yo.

Ba yawmotho dşaficina, fris u kthowo dıkmıntarwo hani zabno yarixo me Kathowo Malfono Yusuf Beğtaş. U beth froso d’YAY d’Tırkiya dıfrısle u kthowano dmahet eşme “Tasroro, u Buyoe d’Sabro” yani “U Mharbono wu msahlono du Sabro”, kibe zıd me 350 dafe.

U kthowo kmişakıl me mimrotho mşahılfotho dıkthiwile kathowo u malfono Yawsef bleşono Suryoyo mlito u sfiro, dıktore u qaroyo dmibasım bi şawyutho celayto du leşono Suryoyo u bi camiqutho sukoloyto da mele u haşhotho dkit bgawe. U nişo du kthowano xid huwwestene dkomır, dtore u barnoşo bruho du Shumloyo dkorıx wıdhoze i britho gawoyto druhe wıdmaqwe ruhe yo.

Malfono Yawsef,  bu kthowo hathano dıfrısle, kmahwestene i caşinutho du leşono Suryoyo wa mele dkıtle leşan ha dqodır kothuw u mcabır cala reğşeyde, a renyeyde wa mawhbotheyde.

Kibe mimrotho dıkthiwi leshan dımfaşti dımsahli udımzangıni a haye yawmonoye, ithnihutho gawoyto du barnosho wi manehronutho gawoyto uruhonyto du barnoşo.

Malfono Yawsef dıkmıtyaqın, “U Barnosho dkıtyo hem u macımrono di britho gawoyteyde uhemstene u qatoleyda” ba melani kımfaşıq u kthoweyde. “U sukolo i mıcne du Tasroro bu kthowano, u macemrono towoyo. U barnosho dkımşawşıt a shbile dhowe macemrono towo yo.”

U kthowo dıkthiw bruho d’Shumloyo udıkmahıs u barnosho dhowe foruşo ba haye druhe u hedore, kobeste tacmo ubusomo la qaroyeyde dmibasmi bu leşono Suryoyo naqdo u basimo dmethhaşahle ebe malfono Yawsef Beğtaş.

U timo du kthowo dkıtyo 25 Euro, kibe dmiqafe wıdmitawse b’Almanya mi beth haysutho dkıtyo bi dayro d’Mor Yahkub da Sruğ d’Warburg, bu Swed me Nuri Hanno, b’Hollanda me Malfono Habib Arik, b’Belçika me Daniel Kesler ume Swisra me Favlus Denho Özbakır.