24/11/2020

U mawtbo citonoyo bi maqırhonutho dıfrısle mawdacle du camo d’Qarabax kıtle u zedqo dhuwe dımbayın i ctiduthayde

U mawtbo da citotho du madınho mescoyo, mawdacle du qyomo di şalyuthzayno d’Qarabax mhiloyo, u lıkımşakıl asas dı şlomo aminoyo.

 U mawtbo citonoyo bi maqırhonutho dıfrısle, mawdacle du camo d’Qarabax kıtle u zedqo dhuwe dımbayın i ctiduthayde, u tlıble ma hayle u tukose emwothoye dmarkıwi şlomo şariro b’gawıd du qlimano.

U mawtbo da citotho du madınho mescoyo, bu şuroyo di maqırhonutho dıfrısle lu tboco froso, mawdacle du qyomo di şalyuthzayno du qlimo d’Nagorno Qarabax dmafıtwo la haye 10 bu yarhano, trele i fnitho dılo şlomo qriho u aminoyo, cal dkıtyo qyomo mhilo dkobe fsoso li mwatyutho dımdawmo dcayşo b’gawıd du qlimo.

U mawtbo da citotho du madınho mescoyo xıd tukoso tawdithoyo u noşoyo dıkfolıh laşan dmınfıq moro li ciyeşe mşawtafto bayn da came u da grube saqıbloye, sımle qroyto la hayle emwothoye dsaymi u garanti dımdawmo i şalyutho b’Qarabax, bnişo dmisım u sutoro dalfawo d’comure dkıtne bu qento, u dmitahwe aftho laşan dmibayno i aykanoyutho ruşmoyto du qlimo.

U mawtbo da citotho du madınho mescoyo grışle u zuhoro cala citotho Armınoye dkımathli falqo asasi mu mawtbo u ha ma mşatsonayde, mawxaste u mawtbo ktocın u haşo dıkcayşole ucdo i cito Armınoyto, u kmahwe ilo thnihuthayde mi sbutho di hirutho tawdithoyto wi ctidutho da farsufe dkibe dhowın nişo lı hjome mşahılfe du tloyo du hayf b’Qarabax. Bebzabno, u mawtbo citonoyo mahwele ilo thnihutho dkıtleste cali ctidutho di yortutho Mşihoyto b’Qarabax, baynothaye adayre u citotho u athare u glohe dıkmıshofi, u dıkloqın u qento du qşocathe mu qlimo d’Qarabax.

Bu huthomo di maqırhonuthayde, u mawtbo da citotho du madınho mescoyo sımle qroyto la tukose emwothoye dmıştawtıfi la fulhone du sutoro da noşe u da kefe b’Qarabax, u makadleste du camo du qlimano xıd kul camo aw umtho bı britho kıtle u zedqo dhuwe dımbayın i ctidutho d’ruhe.