11/07/2021

U Mawtbo da Citotho du Madınho Mescoyo sımle knuşyo cali aykanoyutho gawonoyto da mşihoye

A rişone du Mawtbo da Citotho du Madınho Mescoyo, sımlın knuşyo cali bocutho du notarozo gawonoyo du Mawtbo Michel Cabs.

 Bu knuşyano dsim calu darbo du nawlo, drışlın i aykanoyutho du camo, da citotho, di Corona u bebzabno fsıqlın, dhowe knuşyo di sicto Sucronoyto du Mawtbo bu yarho d’Ob di şatathe.

 Lu knuşyano mıştawtafle i qadişutho du fatıryarxo di cito Kaldoyto d’Bobel Mor Luis Rofayel qadmoyo Sako-dkıtyo be bzabno u rişono du Mawtbo da Citotho Qatholiqoyotho, i qadişutho du fatıryarxo di cito Suryoyto Orthoduksoyto Mor İğnatiyos Afrem II-dkıtyo bebzabno u rişono du Mawtbo di iqartho da citotho Orthoduksoyotho du Madınho Mescoyo, u rişono du Huyodo Evangeloyo athroyo d’Lebnon u dkıtyo be bzabno u rişono du Mawtbo di iqartho da Citotho Evangeloyotho qaşişo Habib Badr, i qadişutho du fatıryarxo di cito da Rom Orthoduksoye Mor Yuhanın da 10 al Yazıji dkıtyo be bzabno u rişono du Mawtbo di iqartho da Citotho Madınhoyotho, u hın ma rişone da citotho hrene dkıtne hadome bu Mawtbo.

Bu knuşyano a hadire drışlın a sebwotho thewoloğoye dkıtne beyn da citotho mşahılfotho du Mawtbo, u bebzabno drışlın i aykanoyutho di Coroan dım’atharla calu camo ucala citotho. Bıthır ma droşe dhawın mid fusqono dmisım knuşyo rwiho leşan i sicto sucronoyto du Mawtbo d’dorşo hın ma fulhone dkito dmisomi camhıdode. Bebzabno dmıdroşo i aykanoyutho mahişonitho dan athrawotho du Madınho Mescoyo.