13/01/2021

U mınyono du camo du Iraq şafıc 40 milyone

İ wazirutho Iraqoyto dıkhayro calu plan u cala tahrazyotho, mawdacla du mınyono da bnaymothoye du athro, şafıc an 40 milyone bi şato da 2020.

 Megabo hreno, bıthır mıd şafıc yawmo cala taxtuşe qaşye dhawın beyn da mtaglıyone Iraqoye u da hayle di mşyanutho, hol darğo daciro i şalyutho b’Nasiriya dkıtyo bi hiğmonutho d’Dhiqar.

U mınyono da bnaynoşo mqayde dıkhoyın bu Iraq, mati l’40 milyone u 150 alfo bnaynoşo. U hşowano sim cali şato da 2020 mi wazirutho Iraqoyto dıkhayro calu plan u cala tahrazyotho. Mawdıcste dhol 40 ba mo da bnaymothoye, laltah du cımro da 15 eşnene. Ma 15 u hola 64 eşneste kımşakli 56.5 ba mo da bnaymothoye du athro wu belhude 3 ba mo, lalcıl da 65 eşne’ne. U hşowano dsımla i wazirutho, sim lfuth u sistem qentrunoyo du istatıstik dkıtyo lgoran du standard Emwothoyo.

Mawdıcste bu qlimo d’Kurdistan, khoye 5.45 milyone-awkith 13.7 ba mo da bnaymothoye du Iraq. Lfuth u hşowano, kito bi Suleymaniye 2.25 milyone dıbnaynoşo. B’Arbil 1.9 milyone. B’Nuhadra 1.3 milyone dıbnaynoşo. Mawdıcste mi şato da 2010, kımdawım u mınyono da bnaymothoye du Iraq d’zoyıd 2.6 ba mo elo heş mi şato dan 1997, lo sim u hşowo gawonoyo da bnaymothoye du athro u bgawe latwe hşiwo u qlimo d’Kurdistan.
B’tebo hreno dfris calu Iraq mawdıc, bıthır mıd şafıc yawmo cala taxtuşe qaşye dhawın beyn da mtaglıyone Iraqoye u da hayle di mşyanutho, hol darğo daciro i şalyutho b’Nasiriya dkıtyo bi hiğmonutho d’Dhiqar. Ba taxtuşani dhawıwno qtılwo u mjarahwo hol 100 farsufe.

A mtagılyone di mdito maklelın ahfuxyathe, bıthır mıd marfela i mdabronutho a mtagılyone dımsikiwo, u bebzabno mahıt şart qum di mdabronutho gawoyto dlo mısko mtagılyone u dloste, i naqlayo gıdmitabdın a tagliyotho me hatho ub’şıkıl qşeytır. Cali sbuthathe, u komisyon da zedqe noşoye di hiğmonutho d’Dhiqar, sımle qroyto lu rişwazire du Iraq Mustafa Alkazimi, dmoyıd i wolitho di mşaynutho d’Dhiqar, u dımbayın tedbire msarhıbe leşan dmitarkıwo i mşaynutho bıgawe di hiğmonutho.