30/08/2020

U Mısır msıkle u rişono da Ahunone Maşılmone

Mısır msıkla u rişono du gabo dan Ahunone Maşılmone Mahmoud Ezzat dkıtyo cımre 76 eşne u dıkmıthım bu qatlo dı mşale u rişone frişe du athro.

 I wazirutho di gawoyutho d’Mısır makadla umsoko du rişono du gabano dıkmifaşıq xıd tukoso marhıbono.

Lfuth i maqırhonutho dıfrısla i wazirutho di gawoyutho d’Mısır, msıklın yawme dı Cruto u rişono du gabo dan Ahunone Maşılmone dmahıt bi lohitho kımto du athro awkith kmifaşıq xıd gabo marhıbono. Mahmoud Ezzat msik, bı cuqobo dilonoyo dsim calu baytayde b’Qahira.

Hol ucdo midacewo, d’Ezzat kıtole ruhe larwal du athro, elo bu cuqobo dsımle u polis, msıkle bu baytayde u mahıtle ido cala telephone, komputure u tahwiyotho dıkmadiliwo cal plan du sabotage bu athro. Ezzat ktocın i mşalutho du terkiwo du gefo folhoyo dan Ahunone Maşılmone u mdabarwole u plan da hjome dsımwo bu zabno du Rbico Caraboyo b’Mısır.

Acmatheste Ezzat kmıthım bu suikast dımşale Mısroye frişe; beynothaye u mşalo Hişam Barakat ba 2015 u du qatlo d’9 mdinoye hrene, bu qatlo du rabhaylawotho Wael Tahoun bcayni şato, u dayono Zakaria Abdel Azzir ba 2016 uğer mşale du athro. Ezzat kmıthımste bi mtaksutho d’furqoce d’radoyotho ba 2019 dı qtılwo ebeye 20 mdinoye u 47 hrene dmijarhi.

Ezzat kito 2 fusqone du jaza du mawto acle, cal dsımle goşuşutho l’Hamas u calu tehzimo da hbişoye b’Wadi al Natroun. Bi lohitho dıqıryo bi wazirutho di gawoyutho d’Mısır, kito şişaltho yarıxto d’hawbe dsımle u Mahmoud Ezzat b’Mısır dhawın celtho lu qatlo d’mınyono celoyo dıbnaynoşo.