12/02/2020

U NATO gemshayıc hol 200 mşawrone lu Iraq

U NATO maglele calu plan dkıtle, dımşadır mşawrone lu Iraq leşan dmitahwe yulfono la hayle folhoye du athro.

 U notarozo gawonoyo du NATO Jens Stoltenberg mırle; gıdfayşina belhude bu Iraq, calu talab di şultonutho. U zayno towo dkıtlan mqabıl di marhıbonutho, u droşo folhoyo da hayle du Iraq’yo.

An athrawotho hadome bu NATO, kımtaybi plan dnuqli 200 mşawrone lu Iraq, leşan u droşo folhoyo da hayle Iraqoye. A 200 mşawrone, gıdfulhi cama hayle du koalisyon Emwothoyo dkobe ağuno mqabıl da ğrobe marhıbone d’Dacış bu Iraq. U nişo da fulhonani du NATO, dmaqwın u gayso Iraqoyo’yo

Mawdıc du şedoro da 200 folhani’ste, funoyo’yo lu talab dhawiwole u rişono Amerikoyo Donald Trump man athrawotho bnayqyomo dmoyıd u NATO zıttır mşalutho bu Madınho Mescoyo. Bebzabno mawdıc, bu knuşyo dgısoyım u NATO adyawma b’Bruksel, gıdorış a mkone dmoyıd dukthe du koalisyon Emwothoyo bu Iraq.

Ba 2018 m’ayadwole u NATO dımşadır 500 folhe lu Iraq leşan dmarkıw u dmaqwe a hayle folhoye bnişo dı qudri tawtır dobın funoyo la hçome da ghrube marhıbone d’Dacış. Elo u planano makle’wo meqım yarho bıthır mıd Amerika mhewola b’Boğdod u qtiwola u rabhaylawotho İranoyo wi şultonutho d’Boğdod’ste tlıbwola da hayle folhoye dnufqi mu athro.

U notarozo gawonoyo du NATO Jens Stoltenberg dhawile ğalabe droşe cama mşale Iraqoye mırle; Gıdfayşina belhude bu Cıraq, calu talab di şultonutho. U zayno towo dkıtlan mqabıl di marhıbonutho, u droşo folhoyo da hayle du Iraq’yo. U NATO gıdobe wolitho la rabayhaylawothayde leşan dorşi a mkone dmarwıhi u dawrathe bu Madınho Mescoyo.