04/03/2021

U notarozo gawonoyo du Huyodo Caraboyo Ahmed Aboul Gheit naqahreto mnaqe lu dawro trayono

U notarozo gawonoyo du Huyodo Caraboyo Ahmed Aboul Gheit, mnaqe l’dawro trayono xıd rişono du Huyodano, dıkmişakıl me 22 athrawotho hadome.

 Bu şıkılano Aboul Gheit, gıdmdabır u Huyodo Caraboyo l’zabno d’hamış eşne hrene.

U notarozo gawonoyo du Huyodo Caraboyo Ahmed Aboul Gheit dkıtyo cımre 78 eşne ume Mısır, mnaqe athmıl naqla hreto li rişonutho du Huyodano. Bu quwolo dsim athmıl beyn da wazire di baroyutho du Huyodo Caraboyo, mıdle Aboul Gheit i sagiyoyutho du snodo da 22 athrawotho hadome.

Bu şıkılano Aboul Gheit, gıdmdabır u Huyodo Caraboyo l’zabno d’5 eşne hrene.

Aboul Gheit mnaqewo waziro di baroyutho d’Mısır bu zabno d’Husni Mubarak beyn da 2004 uhola 2011 ubi şato da 2016, mnaqewo u notarozo gawonoyo du Huyodo Caraboyo-dkıtyo u qentrunayde bi arişkoyto d’Mısır Qahira.

Mu zabno di mşatsonuthayde ban 1945, i rişonutho du Huyodo simo me mşalo Mısroyo-jğer man 1979 uholan 1990, dsimowa bu zabnano me mşalo me Tunıs. U qentrun du Huyodo Caraboyo’ste, nqilowa l’Tunıs-bıthır mıd Mısır mdewola qyomo du şlomo camu athro şbobo d’İsroyel.