16/03/2020

U Papa Mor Fransis maklele imeştawtıfonutho du cedo

İ qadişutho du papa Mor Fransis qamoyo mawdacle da yawme da betlone du cedo u bu yawmo du cedo i slutho wu qurobo alohoyo gıdhowın dlo mıştawtfonutho du camo.

Be bzabno i qadişutheyde athmıl malaxle ba şuqone xalye d’Roma u mqadşile, mqabıl du kewo di Corona dımhale u athro di İtalya b’qaşyutho.

U kewo di Corona dımsıkle britho b’zucthojbırle da maşılmonwotho da tawdiyothoste dmişahılfi, wu mede dmeqım mitawmarwo lı kowe ba tawdiyotho ucdo kmitawfaqle fsoso.

Bu şıkılano a rişone da tawdiyotho kobın maqırhonwotho laşan du camo moyıd tadbire mşahılfe.

Bi sbuthathe i qadişutho du Pappa mor Farnsis qamoyo  hule maqırhonutho dmawdacle du camo lı mıştawtıf la slawotho, u dilonoyith bu qurobo alohoyo du cedo di qyamto u camo dı foyış ba bote u lı mıştawtıf lu qurobono du yawmano dkıtyo mqadşo.

U papa mırleste ba bıtlone di şabtho du cedo kule lı kıbcina u camo dılotım lıhdode mawxa i slutho wa qurbone gıdhowın dlo mıştawtfonutho du camo.

Camgabedathe hani tıre yawme haroye u pappa kımhalıx ba şuqone xalye d’Roma u kımqadaşlın mqabıl du kewo di Corona dımbarbız bı britho kula.

A fusqonani midi laşan u hulmono da mahmne kmawdci a rişone da tawdiyotho.