27/01/2023

U polis du Swed simle cuqobe b’mdinotho mşahlfe u msikle şawco farsufe

U polis Swedoyo, sımle athmıl cuqobe casye cal dukotho frişe di mdito d’Sundsvall u msıkle şawco farsufe u mahıtle ido cal zayne u kmoyutho rabtho d’gelone mtanwone. Elo bu zabno da cuqobani dsimi’ste, u tbocofroso Swedoyo frışle duktho la hçome u furqoce dhawın b’mdinotho mşahılfotho du athro.

SUNDSVALL/STOCKHOLM – Mınyono celoyo d’polwelıs dkıtwın msalhe b’zayne yaqure, sımlın athmıl casriye cuqobe cal adresse frişe di mdito d’Sundsvall u lfuth u mqımdino, ba cuqobani msik 7 farsufe u mahıt ido cal zayne u gelone mtanwone. U polis kımawdıc’ste, da cuqobani simi bu taro da hçome haroye dhawın hedor i arişkoyto wa farsufani, mtaybiwo ruhaye la qatle, gnowo d’zayne u gelone mtanwone, furqoce u tehriwo.

Adyawma safrayto’ste hawi furqoco b’bınyono dbote b’Akalla dkıtyo bu garbyo d’Stockholm. Bu furqocano noşo lo mçarıh elo hawi husrone momunoye. Bi mdito d’Linköping mıstacmıl zayne u mhe buğre b’bınyono d’bote u camathe bi mdito d’Jönköping’ste sxırle u polis dukotho bıthır mıd mıstacmıl zayne di ido.

Gawonoyith cala hçomani dhawın bu Swed, mabdele u polis buhone wa tekniker da foqucotho kımcaqbi a dukotho dımqafe foqucotho ebeye. Elo heş holucdo, lo qadır u polis dmosık noşo dkıtle asirutho ba hçomani. Bu dumyano, şafıc yawmo hreno ba rdufyani dıkmisomi bu Swed u dıkmdawmi beyn da ğrobe hayobe.