25/05/2021

U rişhsayo Makarios tlıble mi şultonutho d’Australia dam dmawdyonutho bu Sayfo

U rişhsayo di cito Yawnoyto Orthodokksoyto di marcitho d’Australia mıştawtafle lu inisyatif di mawdyonutho bu qtolğenso dsim calu camaydan, calan Armınoye u cala Yawnoye mi mamlaxtho da Cuthmanoye ban 1915.

U rişhsayo Makarios tlıble mi şultonutho d’Australia dam dmawdyonutho bu Sayfo dsımla i mamlaxtho da Cuthmanoye cala tlotho camani bu zabno du qrobo qamoyo dbritho. 

Mor Makarios mnaqewo rişhsayo l’Australia bu yarho d’İyor da 2019. U rişhsayo mıstaqbele taşdarto mu İnisyatif mşawtıfo dımşataslın an Armınoye, Suryoye Othuroye u Yawnoye b’Australia ba 2020, leşan dmisım hboso u dmimıd u snodo da mşale du athro dmawdın bu Sayfo dan 1915. Bi ytawtathe, camgabe d’driş sebwotho frişe kle’ste cala fulhone dıkmisomi leşan i mawdyonutho du qtolğenso dsımwola i mamlaxtho da Cuthmanoye cala 3 came Mşihoye.

Bebzabno driş’ste calu qrobo ucala hawbe dsimi calan Armınoye bu qlimo d’Nagorno Qarabax. Li lohitho di mawdyonutho bu Sayfo dsim ban 1915 cala Mşihoye dıkhoyan’wo bi mamlaxtho da Cuthmanoye, ucdo’ste mıştawtafle u rişhsayo di cito da Yawonoye Orthodoksoyto b’Australia Mor Makarios. An ışmone di lohithathe da mşale tawdithoye, qoyume u senatore d’Australia, kımdawmo dmısnodo u kito adyawma a eşmone dhol 40 mşale du athro eba.

Bu yarho d’Şbot da 2020, mşakalwo İnisyatif mşawtıfo di Kinutho bu parlamento d’Australia leşan u mdoyo d’maqırhonutho dımtaybo’wa mu Komisyon Athronoyo dan Armınoye b’Australia, mu Huyodo Tibeloyo Othuroyo u fırco d’Australia wu Mawtbo da Yawnoye b’Australia, leşan u athro dmawde ba qtolğense da 3 camani.

25 bu yarho d’Şbot da 2020, a tukose da 3 camani mtayabwolın hfitutho marduthoyto l’100 hadome du parlamento, mşale di wazirutho di baroyutho, falohe da makthbe folitiqoye, akademikoye, u falohe du tbocofroso uğer, leşan dmitalım imdat di mawdyonutho bu qtolğenso dsımwola i mamlaxtho da Cuthmanoye calu camaydan, calan Armınoye u Yawnoye bu zabno du qrobo qamoyo dbritho.

Check Also

U şutoso d’Olaf Taw frısle buyono lu ray gawonoyo du camaydan

U şutoso d’Olaf Taw bu buyono dfrısle adyawma lu ray gawonoyo du camaydan, mawdacle dhın m…