09/03/2023

U şukono Emwothoyo di athto caşınto, hiw i şatathe la neşe mtagılyone du İran

Athmıl u Qusro Heworo sımle i naqla qamayto baytoyutho li hfitutho du şukono Emwothoyo di athto caşınto di şato da 2023. I hfituthathe simo bi rocyutho di barthzawgo du rişono d’Amerika-first lady Jill Biden wu waziro di baroyutho Antony Blinken.   

Bi hfituthathe, Jill Biden hula u şukono Madeleine Albright du neshono la neşe ula bnotho du İran dıkmıştawtıfi la tagılyotho du protesto. Amerika hani 17 eşne kobo u şukonano l’neşe mşahılfe dbritho dmahwelın caşinutho dilonoyto, yaste dflıhlın la zedqe noşoye, li kinutho, li şawyutho ulu şuşoto di aykanoyutho da neşe bgawe da kenşathe.   

Mxasra hreto, Britanya mahıtla tedbire cal farsufe u şutose dkıtlın mşalutho calu cnufyo dıkmisım cala neşe b’4 athrawotho dkıtne u İran, Suriya, u Taymno du Sudan u Afriqya i Mescoyto. Lfuth u buyono dfrısla i wazirutho di baroyutho, a tedbirani dımbayni athmıl bu yawmo Tibeloyo da Neşe, mahti cal 4 farsufe u ha şutoso; beynothaye rabayhaylawotho dkıtte mşalutho cal gunhe du taçawız u ğer şıkıl d’cnufyo dsim cala neşe ban 4 athrawotho.   

Mahıt’ste tedbire calu şutoso İranoyo dıkçobır bu haylo dlawşi a neşe a lbuşe di Maşılmonutho. Camgabıdathe, mahıtla Amerika tedbire cal 2 mşale rabe da hbuşye du İran cali mşalutho dkıtwolın ba dyoşe dsimi cala bnotho ucala neşe. I wazirutho di Xazine d’Amerika bu buyono dı frısla, mawdacla dmahıtla tedbire cal 3 şırak İranoye ucal mşale folhoye da Noture du Qawmo du İran cal dımcadarlın ba gunhe ubu cnufyo.