24/07/2021

UNESCO tlıble me Turkiya dobo fuşoqo cal citotho dımşahlıfi l’masığde

 U Tukoso Emwothoyo di Yortutho Marduthoyto-UNESCO, tlıble me Turkiya dobo fuşoqo cali cito d’Aya Sofiya udı cito d’Chora dımşahlıfi l’masığde.

UNESCO dmawdacle ilo thnihuthayde bu şuhlofano dsim, tlıble me Ankara dımqadmole u taşrorano bu şuroyo di şato dıbqamuthayna.

Turkiya idicto’yo bu qedomayda i naşifo la bnaymothoyayda dlatne Turkoye uli yortuthathe i catıqto. Calathe’ste, ğalabe citotho, dayre uğer dukotho tawdithoye u marduthoye catiqe shifi cal di şultonutho lo nafiqolın moro. Dilonoyith i sbutho di cito d’Aya Sofia udi cito d’Chora xlıqqe ğamo lu tukoso d’UNESCO.

Athmıl mşadarle u tukoso Emwothoyo egartho l’Ankara u tlıble fuşoqo qriho mena calu nfoqo du moro la dukotho di yorutho u mawdacle du taşrorano klozım dmote l’idothe 1 bu yarho d’Şbot da 2022. UNESCO mawdacle u ğamayde calu tathir dgıtore u şuhlofano cala timoyotho u tlıble me Ankara dhowela dialog acmaye meqım dsaymi şuhlofe hrene.

Bu knuşyo dgısoyım UNESCO bu Sin, gıdmıdroşi me hatho a dukotho catiqotho dkıtne bu qento wa dukotho dgımitaqimi mi lohithayde. Turkiya meqım şato mşahlafwola Aya Sofia-dkıtwa meqım bethcatiqotho l’masığdo wu şuhlofano, xlıqwole hfuxye Emwothoyo mqabıl d’Ankara.

Camathe’ste qaşyo’wa i mwatyutho beyn Turkiya u Yawnan zıttır u bıthır yarho’ste, naqla hreto mşahlıfowa cito hreto da Byzantoye l’masığdo. Bu şıkılano, abıc u rişqutno Erdoğan dmaqwe u haylayde wu snodo du camo-bu zabno du kriz du momuno udu virus di Corona.