23/08/2020

Urifi mawdacla ifsihutheyda lu renyo di şalyuthzayno b’Libya

Bıthır me Emwotho Mhaydotho u Mısır, ucdo u Huyodo d’Urifiste bı fsihutho mıstaqbele u plan di şalyuthzayno dımqadım ma mşale d’Libya bnişo dmitakle u kriz du athro.

 U Huyodo d’Urifi mawdacle, di şalyuthazyno b’Libya dawse ulsoytoyo dıktofık u athro laf qıddam, u dıkmahwıyoste u fusqono kamilo dkıtte a rişone d’Libya leşan dşufci u dmatimi u qrobano.

 Bıthır mu knuşyo da wazire di baroyutho du Huyodo d’Urifi, fris maqırhonutho u mawdıco i fsihutho du huyodo, calu fusqono dmid ma rişone saqıbloye d’Libya, bnişo dmitakle u qrobo gawoyo du athro u dmizıl l’guboye gawonoye udi rişonutho.

Bi maqırhonuthathe u Huyodo d’Urifi mawdacle du fusqonano dmid, gıdxolıq sabro hatho leşan arcutho mşawtafto lu şroyo du krizano bu darbo folitiqoyo. U Huyodo d’Urifi mawdacle, leşan u şroyo du krizano d’Libya klozım a hayle folhoye baroye kulle dmitawfıqi mu athro.

Umşalo da esore baroye du Huyodo d’Urifi Josep Borell mırle; Ahna kamiloyith kısundina u qyomano d’Libya dkıtyo cala prensibe dmitaklın a taxtuşe bu athro kule. Wu leşan dhowe u medano, klozım a hayle nuxroye wa marhıbone kulle dnufqi me Libya u dmitabde u maşıqlo da droşe.

Borell mırleste; Ksaymina qroyto la gabe frişe d’Libya kulle u lani dıksundi a gabani bı haqle frişe, dmaydi a prensibani leşan u terkiwo di şalyuthzayno bu athro u dmitabdın a droşe du maşıqlo folitiqoyo u dmitahti a yuthrone du camo Libyoyo bi qadmoyutho da yuthrone da hayle nuxroye. Kısundinaste a fulhone d’Emwotho Mhaydotho leşan dmitafiti a prensibani d’Libya la haye u kımakdina u snodaydan lu camo u li morutho du athro.