05/12/2020

WHO mzaharle dimhato latyo i harayto du kewo

U tukoso Emwothoyo du Hulmono ( WHO) mzaharle i mhato wu waksin di korona lıklozım dmıfhomo dathyo i harayto du kewano.

 Grişste u zuhoro bhın athrawotho u sistem du hulmono mati lu darğo dmıshıf bnaqla hıdo.

U rişono di aykanoyutho msarhabto du tukoso Emwothoyo du Hulmono WHO Michael Ryan mawdacle, camu dı mqarawle u isticaml di mhato du waksin lıklozım dmicış thınihutho u ftakar xıd u kriz tayım.

Ryan mawdacleste u waksin bu şuroyo di şato dothe gıdmote lkul noşo. Bhın athrawotho kito sniqutho dmisım duyoqo qawyo u dmimıd tedbire. Dılo kibe dhowe naqla hreto zeyodo bu mınyono da kayiwe.

Ryan makadleste hın athrawotho matın ldıktho dkıtyo ğalabe kritik, u matın lu darğo du sistemathe du hulmono dmote lqum shofo. WHO bcayni zabno mawdacleste, bğalabe qlime u sırhobo du berbozo du virus cali ğalabe. A botaykrihe a dkothe du hulmono taht hboso rabone.

Umşalo du şutoso du hulmono mbayanleste, heş kito darbo yarixo qumu pandemi. A fusqone dıgmaydi a rişone wa bnaymothoye dan athrawotho, gıdhowın mbaynone ema gıdtoyım. Bcayni zabno griş u zuhoro da athrawotho faqire lıklozım dmıtrın laxalf bu feroqo du waksin.

Minaqa dımşarele u kewo di korona holocdo lfuth da hşowe tafi l’65 malyune dı bnaynoşo. Holocdo bu noquso malyun u falge mvayace a hathe. Ocdo kito 51 vaksine mşahılfe dıkmijarbi cala bnaynoşo. 13 mani fayiti u maşıqlo da 3 u mjarbi cal mınyono celoyo dı bnaynoşo.