30/11/2020

A wazire d’Turkiya yatiwi cama rişone tawdithoye da qalilwotho

U waziro di kinutho dı Turkiya wu malolo di rişqutnutho malımme a rişone tawdithoye mşihoye u hudoye dı Turkiya leşan dobın sırto dı Turkiya lıksaymo frişutho beyn da tawdiyotho da came.

 Elo u knuşyano dsim bu zabnano lı maqnacle a came dı Turkiya uloste u kenşo emwothoyo, dı Turkiya kdayşo a came wa tawdiyotho.

 U Waziro di Kinutho d’Turkiya Abdulhamit Gül wu malolo di rişqutnutho İbrahim Kalın athmıl yatiwi cama rişone tawdithoye wa mdabrone da waqfat da qalilotho d’Turkiya bi mditho dı Stanbul.

Lfuth u tebo dıfris bi sfaryawmo d’Agos bu falqo du knuşyo dkıtyo sxiro lu tboco froso, a mdabrone da tawdyothe mşahılfe mawdace aşwole dıkloqın. U Fatıryarxo Ekümanoye da Yawnoye Mor Bartholomeos mamtele lubolo di madraşto tawdithoyto d’Heybeliada dkıtyo heş sxırto u latla hiyoyutho ruşmoyto. Mawdacle u nomuso dıkımbayın u şıkıl du neqoyo da mdabrone da waqfat da kenşe qalilotho meqım 7 ışne makle bi hıjje gıdmisım ha tawtır, elo heş u nomuso hatho lo kthiw u mawxa lo kmıqdır dmisım guboye u hano kımşakıl şwolo rabo leşanaye.

U fatıryarxo da Armınoye d’Turkiya Sahak Maşalyan wa mdabrone hrene da waqfatste grışe u zuhoro cal dılo qıdri saymi a guboye u hano kmacbare baykanoyutho casqo. İ sfaryawmo d’Agos mawdaclaste bu knuşyano amdabrone

mşalatte bahro cali golutho dhawyo ma camathe me Turkiya u dılo fayış ğalabe cleymutho bu athro mawxa bıthır me 10 ışne u mınyonathe dkıtyo 100 alfo kibe dnoqıs la 50 alfo.

Bcayni zbano mawdace bu cafrano bınyo i cito qadmoyto, i dayro qadmoyto wu sinagog qadmoyo elo leşan dmitacişo i yortuthathe klozım dmitahıt zuze u hınne late u haylano. Mşalate bahro cali casqutho du momuno dıkloqın a madraşyothathe u makadde dıklozım dmiqadamme snodo momunoyo.

Bcayni zabno mawdıc du kenşo Yawnoyo a mulkone dkıtle qımrile ba darbone huquqi, elo a şutose di dawle nafiqi mqabıl da fusqonani u ftıhe dacwat wu medanoste kxolıq aykanoyutho casqo leşanaye.

U malolo di rişqutnutho İbrahim Kalın dımsanatle cala şwolani kulle bu mamlo dsımle mırle “belki hatu ışmohatu elo bkul kefo du athrano kıtxu tacbo.” Cal da guboye da waqfat dılo simi mawdacle 7 ışne zabno yarixoyo hule wacdo gıdımsafın i sbuthathe.

Kalın bu mamlo dsımle mwasafle a fulhone dsımla i şultonutho d’Recep Tayip Erdoğan minaqa dathi li rişonutho wu qedomo dhawile la tawdiyotho u came tawdithoye mşahılfe du athro. Elo kmahwe uşwolo dan Arcotho d’Mor Gabriel dheş lo safın, a citotho ba zabne haroyani dıkmisomi jwemıc, u lıkmitahwe snodo la citotho u la waqfat u la madraşyotho da came mşihoye u hudoye lıkhızanne dyoşo da zedqe da mşihoye. Cam gabıdathe a şutose dıkımdafci cala zedqe da mşihoye dkıtne emwothoye kul şato ba taşrore dıkfırsi ksaymi sturyo i mdabronutho dı Turkiya wa dyoşe dkowın cala mşihoye.

Lu knuşyano cam gabıd da Fatıryarxe Bartholomeos u Maşalyan hadıri u hasyo di cito Suryoyto Ortodoksoyto Mor Filiksinos Yusuf Çetin, u rişono tawdithoyo da Hudoye b’Turkiya İsak Haleva u ğer mdabrone.