25/07/2021

Tukoso şaryo da zedqe noşoye du İran mawdacle ba tagliyotho dsim qtil 10 farsufe

Tukoso şaryo da zedqe noşoye du İran dıkmcaqıb i aykanoyutho du athro mawdacle, du mınyono da farsufe dqtili ba tagliyotho dıkmdawmi bu İran calu kriz da maye mati l’10 mtagliyone.

Bebzabno u İran, rfıdle i maqırhonutho dhuwola athmıl i rişonitho du Mawtbo da Zedqe Noşoye d’Emwotho Mhaydotho Michelle Bachelet.

Bu qlimo d’Xuzestan dkıtyo bu tayman macırbo du İran ubı hol 30 mdinotho hrene du athro, kımdawmi a tagliyotho du camo cali bsirutho da maye nadife du ştoyo. Elo bu zabno dıkmitahwe u şwolo da maye xıd celtho la tagliyothani, bıthre du qetrano kito i frişutho wu qedomo d’Tehran li qalılto da Caraboye dıkhoyın bu qlimano.

İ aykanoyuthathe i harayto du İran, kmicaqbo me qariwo lu Ajans da tebe da hfite da Zedqe Noşoye dkıtyo tukoso şaryo dıkmşaçıc u dıkolıb a zedqe da İranoye kulle.

Bi maqırhonutho dfrısle u tukosano athmıl maglele, du mınyono da qtiloye mu zabno dımşarelın a tagliyothani 15 bu yarhano, 10 farsufe’ne ulo xıd Tehran kımdacyo dkıtne 3.

U tukoso şaryo maglele’ste a eşmone da qtiloye kulle dkito beynothaye 2 farsufe laltah man 16 eşne uda hayle di mşaynutho msıklın holucdo 102 mtagliyone. Me gabo hreno, u İran mahwele hfuxyo calu mamlo dsımla athmıl i rişonitho du Mawtbo da Zedqe Noşoye d’Emwotho Mhaydotho Michelle Bachelet.

Bi maqırhonutho dhuwle u İran lu tbocofroso, rfıdle a thome d’Bachelet u mawdacle, d’polis u 2 mtagliyone qtili ba tagliyothani dıkmisomi me farsufe dıkxulqi b’idactho jğuşyo bu athro u dıkmohın zayno ba mtagliyone uba hayle di mşaynutho. Bachelet mırwola; U mhoyo wu msoko da mtagliyone, belhude zıttır gıdmaqşıyo i aykanoyutho du athro u kibe bu dumyano dhowe gunho bu İran.