20/10/2021

235 hadome mi Şarbtho d’Bnay Menaşe da Yudoye dkıtwa holucdo msakarto daciri naqla hreto l’İsroyel

235 hadome mi Şarbtho d’Bnay Menaşe da Yudoye dkıtwa holucdo msakarto, daciri naqla hreto l’İsroyel. A galwoyani dkıtne mu garbay madınho du Hınd, nahiti bu bethtawso b’cuqobo dilonoyo dsımlın a İsarloye.

 Anabohotho da galwoyani di Şarbthathe d’Bnei Menaşe, kımşakli sahmo mu mafqono dsımwolın an abohothaydan an Othuroye cala Yudoye meqım alfayo d’eşne.

Bu bethtawso d’Ben-Gurion b’İsroyel, nahıt tayosyotho dıktucniwo 235 galwoye. Bu cuqobo dilonoyo dsımla Tel Aviv, nqila a galwoyani mu garbay madınho du Hınd l’İsroyel wi diloyto di sbuthathe’ste, da galwoyani nubce di Şarbtho d’Bnei Menaşe’ne dhawilın ban alfayo d’eşne bi golutho.

A hadome di Şarbthathe kmibahıs acla bu kthowo qadişo, wi sbuthathe kımşaryo ba 722 meqım me Mşiho, bu zabno di mamlaxtho dan Othuroye mafıtwola u qlimo lu duyoqayda u mawfaqwola 9 Şarbotho me İsroyel u Menashe hdo ma Şarbotho rabe’wa u kmifaşqo hdo mani dkıtwa mvayacto.

A hadome di Şarbthathe’ste, hani mowat d’ışne kımhafdi cali marduthathe i Yudoyto. Elo hathe latyo inaqla qamayto d’İsroyel kımadcıro hadome di Şarbthathe wu adyawma kıhoye hol 4 alfo nafşotho b’İsroyel u heş kito fulhone, du tedciro d’6.500 hrene mu Hınd lu athro. Mşale frişe d’Tel Aviv mıstaqbelın bu bethtawso a 235 farsufani d’daciri naqla hreto l’İsroyel.