09/04/2021

Adaktusson tlıble mi şultonutho Swedoyto dmawdıyo bu qtolğenso dan 1915

‘Qay kıfayşo i şultonutho b’şetqo, cala rdufye dıkmisomi cala Mşihoye? U şwolano di egartho dıfrısle u qoyumo Swedoyo bu gabo da Mşihoye Demoqratoye Lars Adaktussonyo.

Bi egarthathe d’Adaktusson dfriso b’dafe du tbocofroso du Swed, grışle u zuhoro cala gunhe dsımwolın a ğrobe marhıbone d’Dacış calu camaydan bu Iraq ubı Suriya u tlıble mi şultonutho Swedoyto, dmawdıyo bu qtolğenso dan 1915.

Bi egarthathe dfrisole u qoyumo Swedoyo bu gabo da Mşihoye Demoqratoye Lars Adaktusson kımawdıc; A Mşihoye, ha ma ğrobe tawdithoye dbritho dıkmırdıf’yo u d’naqla hreto, kıfoyış bu telolo’yo. Bi maqırhonutho di wazirutho di baroyutho du Swed da 2014 u dhola 2018-bu zabno d’Dacış sımwole qtolğenso bu Iraq, i şultonutho ulo naqla ihidoyto mathkarwola aydarbo a Mşihoye mitafitiwo ba teçawuze u misomiwo idam.

Calathe Adaktusson komır; Qay lıkmaydo i şultonuthaydan u mkonano u dtawro u şetqayda bu duxrono şatonoyo du Sayfo?. İ warqe kome du makthabzabno di noşutho kmitasiri b’qoyumtho du duxrono bi arişkoyto d’Armenia ubı 7 mele kome du mamlo d’Hitler kthiwi cali qoyumthathe; Man gıdothe lbole adyawma u qşoco dan Armınoye? İ qoyumthathe mahto leşan dmınfıq mqabıl da melani d’Hitler u dmitathkıri a sohde kulle qtiliwo mi mamlaxtho da Cuthmanoye ban 1915.

Bi egarthathe Adaktusson komır; U cnufyano dsim mqabıl dan Armınoye, Suryoye Othuroye u Yawnoye, hawi ma gunhe qaşye dan 1900’yo u naqla hreto kımdawmo Turkiya dmankırole u lıkmaydo i mşaluthayda u heş kımdawmo dmahrıwo i yortutho da Suryoye Othuroye. U şetqano, ha ma celotho dbritho maxınwola a Mşihoye di daşto d’Ninve u d’Mawsal du Iraq, bu zabno da hçome barbroye d’Dacış ba 2014.

U qoyumo Swedoyo mırle; İ mawdyonutho bu qtolğenso dan 1915, i mıcnayda awyutho, tcono d’mşalutho u iqoro’yo la haye da bnaynoşo dqtiliwo u dkull naqla dothe lbolayna, a rdufye dıkmisomi cala Mşihoye bu dorano. A Mşihoye dıkhoyn heş b’Turkiya kmisım hboso aclaye ma Maşılmone tuhmonoye dkull dkothe kıqowın-u dilonoyith bu tayman madınho d’Turkiya kito bcelıdboboyutho qşitho mqabıl da Mşihoye.

Adaktusson mawdacle’ste dkull kothe kızoyıd u mınyono da şultonwotho uda parlamentowiye dbritho dıkmawdın da hawbani da 1915, qtolğenso’we u camani kito’ste u parlamento d’Urifi. U parlamento du Swed’ste mawdele elo i şultonutho kımdawmo d’rufdo i mawdyonuthathe bu Sayfo uholucdo’ste lo mahwela remzo dkubco dmahwıyo i awyuthayda cama sohude du qtolğensano. İ şultonutho, klozım dmaqimo u şetqano u dmawdıyo bu Sayfo leşan dmitaklın a rdufyani dcala Mşihoye.